ASCO 2021
Den eksperimentelle LAG-3 hemmeren relatlimab i kombinasjon med Opdivo gir en forsterket antitumor immunitet hos pasienter med føflekkreft. Det viser RELATIVITY-047 studien som nå er presentert på ASCO. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Ny immunterapi forbedrer behandlingsresultatet for pasienter med avansert føflekkreft

Å kombinere den nye immunsjekkpunkthemmeren relatlimab med den velkjente Opdivo økte tiden det tok før føflekkreften fortsatte å vokse.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)