Legemidler og biotek

-Jeg lever takket være at jeg kom på en forsøksstudie der jeg fikk prøve ut immunterapi. Uten denne behandlingen hadde jeg vært død nå, forteller trebarnsmoren Kari Anne Fevang (51).
-Jeg lever takket være at jeg kom på en forsøksstudie der jeg fikk prøve ut immunterapi. Uten denne behandlingen hadde jeg vært død nå, forteller trebarnsmoren Kari Anne Fevang (51).

Ny podcast: Kari Anne hadde uhelbredelig føflekkreft - ble reddet av immunterapi

I dag snakker vi med Trebarnsmoren Kari Anne Fevang (51). Hun hadde uhelbredelig føflekkreft og hadde bare måneder igjen å leve da legene øynet en mulighet til å redde henne. I 2015 ble hun med i en klinisk studie som testet ut immunterapi. Det reddet livet hennes. Vi snakker også med Anna Winge-Main. Hun er en av norges fremste kreftleger og er overlege med fagansvar for føflekkreft eller malignt melanom som det heter på fagspråket på Radiumhospitalet. Hun forteller hvordan immunterapien som redder så mange føflekkreftpasienter virker og de fantastiske resultatene hun ser.

Publisert

HealthTalk møtter en opplagt og energisk Kari Anne i Frognerparken. Men rett før julen 2014 var situasjonen en helt annen. Her forteller hun sin historie.

-Det var slutt, trodde jeg. I 2014 var en slik diagnose ensbetydende med en dødsdom. Kreften hadde spredd seg til lever, lymfer og bløtvev. To uker senere var det spredning til lunger, og en svulst vokste synlig utenpå huden. Legen var tydelig på at jeg aldri kom til å bli frisk. Den eneste hjelpen jeg kunne få var cellegift som lindrende behandling når det nærmet seg slutten, forteller Kari Anne.

Trebarnsmoren Kari Anne Fevang (51) hadde uhelbredelig føflekkreft og hadde bare måneder igjen å leve da legene øynet en mulighet til å redde henne. I 2015 ble hun med i en klinisk studie som testet ut immunterapi. Det reddet livet hennes.

Her kan finne alle våre podcaster

Malignt melanom er den alvorligste formen av hudkreft og er blant kreftsykdommene som øker mest. I 2017 fikk over 2200 nordmenn denne kreftformen. Det er 20 ganger så mange tilfeller som på 1950-tallet.

Norge har en av verdens høyeste forekomster av føflekkreft som er den nest hyppigste kreftformen i aldersgruppen 15-54 år. Hvert år dør cirka 300 personer av denne sykdommen.

Sammenlignet med andre land med tilsvarende høy forekomst av malignt melanom, har Norge en høy dødelighet.

Les også: Norge på bunnplass i Europa: Det tar nesten 2 år før Norske pasienter får nye kreftmedisiner.

Trodde håpet var ute

– Heldigvis ble ikke det slutten. Jeg lever ennå takket være at jeg kom på en forsøksstudie der jeg fikk prøve ut immunterapi. Uten denne behandlingen hadde jeg vært død nå, forteller hun.

Høy melanom-dødelighet i Norge

Ondartet føflekkreft er den alvorligste formen av hudkreft. Den utvikles fra de pigmentdannende cellene i huden. Føflekkreft oppstår vanligvis i huden, men kan også forekomme i øyet og i sjeldne tilfeller i slimhinner. Sykdomsprogresjonen er klassifisert etter stadier.

Selv etter kirurgisk fjerning av føflekker har pasienter med fremskreden sykdom stor risiko for tilbakefall og død. Det er her forebyggende immunterapibehandling kommer inn. Forebyggende immunterapibehandling – såkalt adjuvant behandling har vist svært gode behandlingsresultater på pasienter som har kirurgisk fjernet føflekker. Men i Norge blir immunterapi kun gitt til melanompasienter med kreft i stadie IV som har så fremskreden spredning at kreften ikke lenger kan opereres. Disse pasientene kan få immunterapi på offentlige sykehus i Norge, men det er om lag 40-50 prosent som ikke har effekt av denne behandlingen i dette stadiet.

Hva er immunterapi?

  • Immunterapi er en ny type kreftbehandling som bruker kraften i kroppens eget immunsystem til å forebygge, bremse og eliminere kreft.
  • Behandlingen går ut på å trigge kroppens eget immunforsvar til å angripe kreftcellene. En rekke ulike kreftvaksiner og behandlingsformer som er under utprøving bruker ulike mekanismer i kroppen for å få til en slik stimulering av immunsystemet.
  • Ali Areffard som er medisinsk fagsjef i immunonkologi i legemiddelfirmaet Bristol Myers Squibb forklarer metoden slik: Kreftcellene har lært seg hvordan de skal lure immunforsvaret ved å kamuflere seg, slik at immunforsvaret slutter å angripe dem. Dermed kan du se på immunterapibehandling som en måte å frata kreftcellene muligheten til å lure immunforsvaret. Se for deg kreftcellene som kamuflerte soldater – immunterapi tar bort kamuflasjen.

Immunterapi kun i stadium IV

I dag er det bare pasienter med stadium IV som får behandling med immunterapi på norske offentlige sykehus.

  • Behandlingen gis først når metastasene har utviklet seg så mye at de ikke kan opereres bort.
  • Behandling med immunterapi på dette stadiet kalles palliativ (lindrende) behandling.
  • Men mange med stadium IV som har fått immunterapi, har overlevd mer enn 5 år og kan derfor trolig kan leve lenge.
  • Cirka 40-50 prosent av stadium IV-pasientene responderer positivt på immunterapi. Det betyr at over halvparten av pasienter med spredning fortsatt dør av denne sykdommen.
Powered by Labrador CMS