Legemidler og biotek

Immunterapien Keytruda er Norges største legemiddel

Tall fra Farmastat viser en kraftig økning i bruken av immunterapi i 2020. Det er særlig immunterapiene Keytruda og Opdivo som vokser. I august var Keytruda norges mestselgende legemiddel, mens Opdivo var det sjette største legemidlet.

Publisert

For første gang er et kreftlegemiddel norges største legemiddel. Salgsstatistikken Først og Størst fra Farmastat for august viser en omsetningsøkningen for Keytruda og Opdivo på henholdsvis 72 og 55 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

De 10 største legemidlene på listen omsetter for 16 prosent av den samlede legemiddelsomsetningen som samlet utgjør 26,5 milliarder målt i apotekenes innkjøpspris (AIP) som er eksklusiv merverdiavgift og før legemiddelselskapenes rabatter til helseforetakene og før apotekenes marginpåslag.

Farmastats administrerende direktør Christian Gilhuus-Moe forklarer veksten til de to immunterapiene med at Beslutningsforum har godkjent bruken på nye indikasjoner. Keytruda har fått en ny indikasjon til adjuvant behandling av melanom. I april i fjor fikk Keytruda dessuten godkjenning i kombinasjon med pemetreksed og platinumholdig kjemoterapi ved førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft. 700 pasienter i Norge er hvert år aktuelle for denne behandlingen.

I januar i år sa Beslutningsforum ja til at pasienter med avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom kan ta bruk de to immunterapiene Opdivo (nivolumab) og Yervoy (ipilimumab) som kombinasjonsbehandling. Den samme indikasjonen fikk også Keytruda på Beslutningsforums møte den 31. august.

Kliniske studier som er offentliggjort blant annet på ASCO20 bærer bud om at Keytruda og Opdivo vil søke om godkjenning på flere indikasjoner - ofte i kombinasjon med andre legemidler. Det ligger dermed an til at omsetningen på disse legemidlene vil øke i tiden som kommer.

Keytruda er utviklet av MSD, mens Opdivo er utviklet av Bristol Myers Squibb

I tillegg til de to immunterapiene er det også to andre kreftlegemidler på listen over Norges 10 største legemidler - Revlimid til behandling av blant annet leukemi (7. plass) og Xtandi til behandling av prostatakreft (10. plass).

En blodfortynner er Norges nest største legemiddel

August-tallene fra Farmastat viser også at det blodfortynnende NOAK-legemidlet Eliquis er Norges nest største. Legemidlet har hatt en salgsøkning på nesten 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor og har siden august i fjor omsatt for 563 millioner kroner i AIP.

Å forebygge hjerneslag og venøs tromboembolisme er et sentralt behandlingsmål for pasienter med hjerteflimmer. Moderne blodfortynnende legemidler som går under navnet NOAK (non-vitamin k-avhengige orale antikoagulantia) har blitt det foretrukne førstevalget ved behov for antikoagulasjon. Et økende antall pasienter bytter fra warfarin til NOAK-preparatene Eliquis, Pradaxa, Xarelto eller Lixiana.

Ifølge Reseptregisteret bruker nå flere pasienter NOAK enn warfarin.

Biotilsvarende legemidler

Farmastat-tallene viser også at fire biologiske legemidler - Humira, Hyrimoz, Enbrel og Remsima - er blant de 10 største legemidlene i Norge. Tallene i Først og Størst er basert på veiledende priser, det vil derfor være avvik som følge av rabatter som produsentene gir i anbudene på disse legemidlene.

Det er viktig og være klar over at omsetningstallene for legemidler som inngår i LIS-anbudene samt H-resept er beregnet uten rabatter. Farmastat får ikke innsikt i disse rabattene. Derfor oppgis omsetningstallene basert på maksimalpriser slik at de reelle omsetningstallene kan ligge betydelig under de oppgitte omsetningstallene.

Epclusa som brukes mot Hepatitt C er Norges fjerde største legemiddel.

Nettsalget tilbake til normalen

Farmastat-statistikken viser også at nettsalget av apotekvarer har gått tilbake på samme nivå som før coronautbruddet. Det er dårlige nyheter for nettapoteket Farmasiet som omsatte for 163 millioner kroner i fjor og har som ambisjon å runde milliarden innen 2023.

Vi gjør oppmerksom på at Farmastat-tallene kun inkluderer salget av apotekvarer. Varer som nettapotekene selger direkte fra leverandørene, eksempelvis munnbind er ikke inkludert.

Novartis er størst

Novartis var det største legemiddelfirmaet i 2019 og har fremdeles denne posisjonen til tross for at selskapet ikke har noen av de 10 største legemidlene. Tetposisjonen er dermed et resultat av en bred portefølje og ingen enkeltprodukter. Nøkkelprodukter i denne porteføljen er Xolair, Aimovig, Entresto, Kisqali og Jakavi.

.

Først og Størst: Det er fire kreftlegemidler blant de 10 største legemidlene, med Keytruda på førsteplass. NOAKen Eliquis er nest størst . Novartis holder stand som norges største legemiddelselskap. Kilde: Farmastat
Powered by Labrador CMS