ASCO20
Nå har nå har de amerikanske legemiddelmyndighetene (FDA) godkjent en medisinkombinasjon med immunterapiene Opdivo og Yervoy og to behandlinger med kjemoterapi

Legemidler og biotek

Trippelbehandlingen Opdivo, Yervoy og kjemoterapi reduserer risikoen for død med opp til 38 prosent

En medisinkombinasjon med immunterapiene Opdivo og Yervoy og to behandlinger med kjemoterapi reduserer risiko for død med 31% i sammenlignet med kjemoterapi alene blant tidligere ubehandlede lungekreftpasienter. Med lengre oppfølgingstid reduseres risiko for død ytterligere.