Denne immunterapien feiler i hode- og halskreft. - Overraskende og skuffende

MSD klarte ikke å gjenta suksessen til pembrolizumab innen metastatisk hode- og halskreft når det på ESMO ble presentert data på lokalavansert sykdom. - Det er klart at dette var skuffende data, sier Åse Bratland. Hun er overlege og leder for Seksjon for hode- halskreft ved Oslo Universitetssykehus.

Publisert Sist oppdatert

Resultatene fra fase 2-studien Keynote-412, ble presentert på den europeiske kreftkongressen ESMO på søndag. Studien viser at det ikke er store gevinster å legge pembrolizumab (Keytruda) til standardbehandlingen tidlig i behandlingsforløpet av pasienter med hode- og halskreft. - Det var overraskende og skuffende, men vi må huske på at dette tross alt "bare" var en fase 2- studie, sier Bratland.

Jean-Pascal Machiels fra Frankrike presenterte KEYNOTE-412 studien på Presidential Symposium III under ESMO

Håper på fase 3-studie

Å legge Keytruda til standard kjemoradiasjonsterapi viste en positiv trend til å forsinke sykdomsforverring i lokalavansert plateepitel hode- og halskreft. Men kombinasjonen reduserte bare risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 17 % i forhold til kjemoradiasjon alene, og klarte dermed ikke å krysse terskelen for statistisk signifikans, forteller Bratland.

Nå håper hun at det kommer en fase 3-studie der man selekterer pasienter som utrykker PD-L1. Fase 2-studien viste nemlig at hos pasienter hvis svulster uttrykte PD-L1, presterte Keytruda-kombinasjonen bedre, med en 20 % reduksjon i risikoen for progresjon eller død i forhold til kjemoradiasjon alene. De med PD-L1-negative svulster opplevde ingen åpenbar forskjell mellom de to behandlingsarmene.

Takket være en godkjenning i Beslutningsforum i 2020 kan norske pasienter med lokalavansert sykdom få tilbud om Keytruda som monoterapi førstelinjebehandling. Det er fase 3- studien Keynote 048 som lå til grunn for Beslutningsforums vedtak. I denne studien deltok 882 pasienter - deriblant 22 fra Norge - som testet ut effekten av Keytruda. Åse Bratland var forøvrig medforfatter av Lancet-artikkelen der studien ble publisert.

Bratland trekker også i intervjuet frem Keynote 048 som på ESMO presenterte 5- års overlevelsesdata.

Powered by Labrador CMS