Legemidler og biotek

Før ESMO: Kreftoverlege med store forventninger til gjennombruddsstudier innen nyrekreft, blærekreft og testikkelkreft

- Det vil bli lagt frem flere gjennombruddsstudier innen urologi som kombinerer immunterapi og andre behandlingsprinsipper og som vil ha betydelig effekt på overlevelse og tilbakefall.

Publisert Sist oppdatert

Det sier kreftoverlege og professor Jan Oldenburg på Akershus Universitetssykehus. Han er medlem i den prestisjetunge vitenskapelige komiteen til den store europeiske kreftkonferansen ESMO som starter på lørdag. Han har lest de kliniske studiene innen blærekreft, nyrekreft og testikkelkreft og har sluppet de beste gjennom nåløyet som skal presenteres på ESMO.

Da HealthTalk snakket med Oldenburg trakk han særlig frem CheckMate-9ER-studien som analyserer hvordan kombinasjonen av immunterapien Opdivo og tyrosinkinasehemmeren Cabometyx forbedrer overlevelse og tilbakefall for nydiagnostiserte pasienter med nyrekreft sammenlignet med Sutent.

Det beste fra to verdener

- I denne studien bruker forskerne det beste fra to verdener - immunterapi som gir langvarig kontroll på kreften og en tyrosinkinasehemmer. Immunterapi er monoklonale antistoffer som hemmer visse signalveier i kroppens eget immunsystem. Effekten kan sammenlignes med fjerning av «bremsene» på immunsystemet. Tyrosinkinase hemmer flere reseptortyrosinkinaser som er involvert i tumorvekst og angiogenese - som er oppbygging av nye blodårer i kreftsvulsten. Dette medfører at dannelse av nye blodkar avbrytes og dermed hemmes blodforsyningen og tilførsel av oksygen og næring til kreftcellene. Resultatene fra studien vil først bli sluppet på lørdag 19. september, men jeg forventer at studien vil vise betydelig effekt på overlevelse og tilbakefall, sier Oldenburg.

Immunterapi er ikke nok

- Immunterapiene har blant annet hatt stor verdi i behandlingen av malignt melanom og ikke-småcellet lungekreft. Da immunterapien kom, kunne vi nesten ikke tro at det var mulig å oppnå en så god behandlingseffekt. Så gode effekter har ikke immunterapi som monoterapi innen urologisk kreft. Vi ser imidlertid at immunterapi alene ikke er nok og at vi også må kombinere med annen behandling innen urologien. Jeg synes at CheckMate-9ER- studien til Bristol Myers Squibb og KEYNOTE-426-studien til MSD er et godt eksempel på det, sier Oldenburg.

KEYNOTE-426-studien lå til grunn da Beslutningsforum 31. august i år valgte å innføre immunterapien Keytruda (Pembrolizumab) i kombinasjon med tyrosinkinasehemmeren Inlyta (aksitinib) til førstelinjebehandling av avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom. Til pasientgruppen med god prognose/gunstig risikoprofil kan behandlingen tas i bruk fra 1. september 2020. Til pasienter med intermediær eller høy risiko kan behandlingen tas i bruk fra neste anbud, som er under forberedelse.

Det er legemiddelfirmaet Bristol Myers Squibb som legger frem data fra CheckMate-9ER-studien. I april i år sa selskapet i en pressemelding at deres immunterapi Opdivo og Cabometyx forbedrer overlevelse og tilbakefall for nydiagnostiserte pasienter med nyrekreft sammenlignet med Sutent. De sa også at responsraten er forbedret, det vil si at pasientenes svulster går mer tilbake.

Under ESMO denne uken vil de altså legge frem komplette data fra CheckMate-9ER-studien. Det store spørsmålet er om Opdivo og Cabometyx oppnår overlevelsesdata som kan konkurrere med Keytruda+Inlyta fra KEYNOTE-426-studien som også har Sutent som placebo.

Terapiområdet er i rask endring

Terapiområdet er i rask endring og det er nå to behandlingsalternativer som norske sykehus kan tilby norske pasienter tilby med avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom.

  • 27. januar innførte Beslutningsforum en kombinasjonsbehandling med de to immunterapiene Yervoy (ipilimumab) og Opdivo (nivolumab) fra Bristol Myers Squibb. På kort tid har denne kombinasjonsbehandlingen blitt standard førstelinjebehandling for de med intermediær eller høy risiko.

Under ESMO2020 presenter Bristol Myers Squibb fireårsdata fra fase 3 CheckMate -214 studien om effekten av Yervoy og Opdivo i forhold til sutinib.

Opdivo er en PD-1 hemmer som virker ved å stoppe nedreguleringen av kroppens immunforsvar og i stedet stimulerer til angrep på kreftceller, mens Yervoy er en CTLA4-inhibitor som blokkerer hemmingen av T-celler og med dette fremmer direkte angrep av T-celler mot tumorceller.

  • På sitt møte den 31. august i innførte Beslutningsforum Keytruda i kombinasjon med Inlyta til førstelinjebehandling av avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom.

Men denne kombinasjonsbehandlingen kan enn så lenge bare gis til pasientene med god prognose/gunstig risikoprofil. Til pasienter med intermediær eller høy risiko kan behandlingen tas i bruk fra neste anbud, som er under forberedelse. Så foreløpig er det bare immunterapikomboen til Bristol Myers Squibb som kan gis til de med intermediær eller høy risiko.

  • På ESMO legges det for første gang frem fase 3-data kombinasjonen av immunterapien Opdivo og Cabometyx.

- Det er gledelig at det kommer til nye behandlingsmulighet for nyrekreftpasienter med spredning, sier Jan Oldenburg,

Nyrecellekreft

Nyrecellekarsinom er en alvorlig sykdom. I overkant av 800 personer får diagnosen nyrecellekarsinom i Norge i året. Cirka to tredjedeler av pasientene er menn. Median alder ved diagnose er cirka 67 år. Sykdommen er sjelden før 40-års alder. I løpet av de siste ti årene har antallet tilfeldige oppdagede svulster gradvis økt som et resultat av den økte bruken av moderne bildeundersøkelser.

De to best dokumenterte risikofaktorene er tobakk og overvekt.

Kilde: Beslutningsforum

Powered by Labrador CMS