Pasienter med avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom kan ta bruk de to immunterapiene Opdivo og Yervoy som kombinasjonsbehandling.

Legemidler og biotek

Beslutningsforum sa ja til immunterapi-kombo for alvorlig nyrekreft

Beslutningsforum sa i dag ja til at pasienter med avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom kan ta bruk de to immunterapiene Opdivo (nivolumab) og Yervoy (ipilimumab) som kombinasjonsbehandling. Årsaken er at immunterapi-komboen viser lengre overlevelse enn dagens standardbehandling.