Legemidler og biotek

Immunterapi etter operasjon reduserer risikoen for tilbakefall hos pasienter med føflekkreft uten spredning

Risikoen for tilbakefall ble redusert med 35 prosent hos pasienter med melanom i stadium II når de fikk immunterapien Keytruda (pembrolizumab) etter at kreften var kirurgisk fjernet.

Publisert

Det viser fase 3-studien Keynote-716 som i dag ble presentert på den europeiske kreftkongressen ESMO. Pasienter med melanom i stadium IIB og IIC har en dyp eller sårdannet (ulcerøs) svulst. Melanomet har vokst ned i underliggende vev, men ennå ikke spredd seg til blod og lymfesystemet. Her kan du se førstefatter av studien - onkologen Jason Luke presentere sttudien på ESMO.

Samme risiko for tilbakefall og død

Disse pasientene har samme risiko for tilbakefall og død som de med melanom i stadium IIIA og IIIB der føflekken har spredd seg til lymfeknuter nær melanomet. Dette ble også slått fast på fjorårets ESMO- konferanse, da den norske kreftlegen Anna Winge-Main i en registerstudie viste at pasienter med føflekkreft i stadium II har like dårlig overlevelse som pasienter med spredning til lymfeknuter eller indre organer.

- Registerstudien viser at pasienter med føflekkreft i stadium II - særlig de med IIC - har like dårlig overlevelse som de med spredning. Det er lett å tenke seg at når man har fjernet et melanom i huden med kirurgi og har fastslått at det ikke er noen spredning til lymfeknutene, så er man trygg. Men det kan likevel oppstå spredning ned i blodårene og til andre organer. Registerstudien viser at det paradoksalt går betydelig bedre for pasienter med stadium IIIa enn IIc, fortalte Winge-Main HealthTalk da hun presenterte registerstudien.

I Norge er det bare pasienter med melanom i stadium III og IV som fårtilbud om behandling med immunterapi etter operasjon - såkalt adjuvant behandling.

- Kliniske studier viser at immunterapi reduserer risikoen for spredning med 50 prosent for pasienter med stadium III. Hos flere pasienter er både kreftcellene og svulstene helt borte. Og kreften har holdt seg borte i flere år. Om de er kurert eller ikke vil fremtiden vise, sier Winge-Main til HealthTalk.

- Vil endre hvilke pasienter som bør få adjuvant immunterapi

Nå viser altså Keynote-716 at når pasienter med melanom i stadium IIB og IIC fikk immunterapien Keytruda etter kirurgisk fjerning av kreften, så økte overlevelse uten tilbakefall (RFS) med 35 prosent.

Førstefatter av studien - onkologen Jason Luke mener at resultatene fra studien gir ny og viktig innsikt om når det er relevant å starte behandling med immunterapi.

- Disse resultatene vil endre hvilke pasienter som bør få adjuvant immunterapi. Tidligere har vi definert at høyrisikopasienter etter operasjon er de som har spredning til lymfesystemet. Studien viser imidlertid at dybden på tumoren og ulcerasjonen gir oss viktig informasjon om risikoen for tilbakefall og metastaser og om disse pasientene bør få adjuvant immunterapi, sier han. - Ved å flytte immunterapibehandlingen til tidligere stadier, kan vi redusere risikoen for tilbakefall for høyrisiko stadium II-pasienter etter fullstendig reseksjon i stedet for å vente med immunterapibehandling til kreften eventuelt kommer tilbake, sier han.

I løpet av 14,4 måneders oppfølging fikk 54 pasienter (11,1%) som fikk adjuvant pembrolizumab tilbakefall sammenlignet med 82 pasienter (16,8%) som fikk placebo, mens faren for fjerntilbakefall (distant recurrences) ble nesten halvert med pembrolizumab (23 hendelser) kontra placebo (38 hendelser).

- Man har trodd at melanom i et tidlig stadium ikke kommer veldig raskt tilbake, og at disse pasientene ikke utvikler metastatisk sykdom. Dataene fra studien motbeviser dette og viser tydelig at kreften hos pasienter med høyrisiko stadium II melanom kommer raskt tilbake og kan dukke opp andre steder i kroppen - tilsvarende det som skjer med pasienter i stadium IIIA og IIIB. Behandling med pembrolizumab reduserte dette på en meningsfull og statistisk signifikant måte, noe som indikerer at disse stadium II-pasientene bør tilbys adjuvant behandling, sier Luke.

Han forteller at Keynote-716 studien også har etablert en modell for fremtidige studier.

- I en verden med økonomiske begrensninger og persontilpasset medisin ønsker vi å vite hvem som bør få tilbud om behandling. Denne studien gir en plattform for å gjøre disse molekylære studiene. I tillegg, siden pasienter i placebogruppen som får tilbakefall kan kan få tilbud om behandling med pembrolizumab, vil vi etter hvert få svar på om det er mer effektivt å behandle med immunterapi rett etter operasjonen eller om det er best å vente til kreften kommer tilbake, sier Luke.

Litt eldre menn

Anna Winge-Main forteller at pasientene med IIc ofte er litt eldre menn som ikke følger særlig godt med på forandringer i huden. - De tenker nok at det kanskje ikke lenger er så viktig å ha en pen hud. Men de står dermed i fare for å få et melanom som vokser seg ganske tykt og som da kan vokse seg ned i underliggende vev slik at det lettere sprer seg til blodårene og videre, sier hun.

Vi intervjuet Jason Luke under den norske konferansen Cancer Crosslinks - en viktig møteplass for internasjonale krefteksperter, norske klinikere og norsk legemiddelindustri.

Du kan se hele intervjet her.

KEYNOTE -716

KEYNOTE -716 er den første fase 3 -studien som evaluerer adjuvant behandling med immunterapi utelukkende for melaom i stadium IIB og IIC - et område med stort medisinsk udekket behov. Totalt 954 pasienter som var 12 år og eldre ble randomisert (1:1) til å få pembrolizumab 200 mg i opptil 1 år inntil tilbakefall eller uakseptabel toksisitet. Effektendemålet var overlevelse uten tilbakefall (RFS)

Melanom inndeles i stadier

Føflekkreft oppstår når pigmentceller i huden gjennomgår en forandring som gjør dem til kreftceller. Melanom deles gjerne inn i følgende varianter:

  • Stadium I: Føflekken (melanomet) er begrenset kun til huden
  • Stadium II: Føflekken har vokst ned i underliggende vev
  • Stadium III: Føflekken har spredd seg til lymfeknuter nær melanomet
  • Stadium IV: Føflekken har spredd seg til indre organer
- Ved å flytte immunterapibehandlingen til tidligere stadier, kan vi redusere risikoen for tilbakefall for høyrisiko stadium II-pasienter etter fullstendig reseksjon i stedet for å vente med immunterapibehandling til kreften eventuelt kommer tilbake, sier Jason Luke.
Det er lett å tenke seg at når man har fjernet et melanom i huden med kirurgi og har fastslått at det ikke er noen spredning til lymfeknutene, så er man trygg. Men det kan likevel oppstå spredning ned i blodårene og til andre organer, sier Anna Winge-Main.
Powered by Labrador CMS