Legemidler og biotek

Nyrekreft: Opdivo i kombinasjon med Cabometyx reduserer risikoen for død med 40%

Immunterapien Opdivo (nivolumab) i kombinasjon med tyrosinkinasehemmeren Cabometyx (cabozantinib) reduserer risikoen for død hos nydiagnostiserte nyrekreftpasienter med 40 prosent sammenliknet med standardbehandlingen Sutent.

Publisert

Dette resultatet gjelder alle pasientene i studien, ikke bare de PD-L1 positive pasientene som pleier å ha størst nytte av immunterapi.

Terapiområde i rask endring

Terapiområdet er i rask endring og det er nå to behandlingsalternativer som norske sykehus kan tilby norske pasienter med avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom.

Bristol Myers Squibb har allerede en Opdivo-kombinasjon som er godkjent av Beslutningsforum for behandling av nyrekreft - immunterapikomboen Opdivo + Yervoy (CheckMate 214 studien). På kort tid har denne kombinasjonsbehandlingen blitt standard førstelinjebehandling for pasientene med intermediær eller høy risiko. Nå er selskapet ute etter en ny godkjenning - og data fra CheckMate -9ER studien som ble presentert på ESMO i går kveld kan vise seg å gi et nytt bifall fra Beslutningsforum. Men før det eventuelt vil skje, må kombinasjonsbehandlingen få markedsføringstillatelse. Det kommer ventelig til å gå raskt, for EMA har allerede startet sin vurdering, forteller Bristol Myers Squibb i en pressemelding.

I tillegg til immunterapikomboen fra Bristol Myers Squibb har Beslutningsforum nylig sagt ja til immunterapien Keytruda fra MSD i kombinasjon med Inlyta. Men denne kombinasjonsbehandlingen kan enn så lenge bare gis til pasientene med god prognose/gunstig risikoprofil. Til pasienter med intermediær eller høy risiko kan behandlingen tas i bruk fra neste anbud, som er under forberedelse. Så foreløpig er det bare Opdivo + Yervoy som kan gis til de med intermediær eller høy risiko.

Øker progresjonsfri overlevelse

I tillegg til å redusere risikoen for død med 40 prosent viser dataene fra CheckMate -9ER studien at pasientene som får Opdivo + Cabometyx har dobbelt så lang progresjonsfri overlevelse (PSF) som de som kun får Sutent: 16,6 måneder versus 8,3 måneder for Sutent pasientene.

På toppen av dette viser studien at dobbelt så mange som ble behandlet med Opdivo+Cabometyx responderte på behandlingen (ORR) i forhold til Sutent (56% vs. 27%) og responsen varte lenge (20,2 måneder vs. 11,5 måneder).

Opdivo kombinert med Cabometyx ble godt tolerert og reflekterte de kjente sikkerhetsprofilene til immunterapi og tyrosinkinaseinhibitorer blant tidligere ubehandlede nyrekreftpasienter.

CheckMate -9ER studien viser at pasientene som får Opdivo + Cabometyx har dobbelt så lang progresjonsfri overlevelse (PSF) som de som kun får Sutent: 16,6 måneder versus 8,3 måneder for Sutent pasientene. Kilde: ESMO

Er dataene gode nok?

Så er spørsmålet om hvordan disse resultatene står seg mot MSDs Immunterapi-TKI kombinasjonsbehandling. MSDs rivaliserende PD-1 hemmer Keytruda pluss Pfizers TKI Inlyta reduserer ifølge KEYNOTE-426-studien risikoen for død med 46 prosent hos PD-L1-positive pasienter og 41% i pasienter som ikke testet positivt for denne biomarkøren.

Immunterapi + TKI - det beste fra to verdener

- Resultatene fra CheckMate -9ER studien demonstrerer fordelene ved kombinasjonsterapi fremfor enkeltmedisiner: Immunterapi som gir langvarig kontroll på kreften og en tyrosinkinasehemmer som hemmer flere reseptortyrosinkinaser som er involvert i tumorvekst og angiogenese (TKI), sa overlege og professor Jan Oldenburg da vi snakket med ham før ESMO om CheckMate -9ER studien.

- Immunterapi er monoklonale antistoffer som hemmer visse signalveier i kroppens eget immunsystem. Effekten kan sammenlignes med fjerning av «bremsene» på immunsystemet. Tyrosinkinase hemmer flere reseptortyrosinkinaser som er involvert i tumorvekst og angiogenese - som er oppbygging av nye blodårer i kreftsvulsten. Dette medfører at dannelse av nye blodkar avbrytes og dermed hemmes blodforsyningen og tilførsel av oksygen og næring til kreftcellene, sier Oldenburg,

I likhet med CheckMate 9ER-studien kombinerte KEYNOTE-426 og JAVELIN Renal 101-studien en immunsjekkpunkthemmer og en tyrosinkinasehemmer, mens CheckMate 214 kombinerte to immunsjekkpunkthemmere.

Store fremskritt

- Selv om vi har sett betydelige fremskritt i behandlingen av metastatisk nyrecellekarsinom, må vi fortsette å undersøke nye alternativer for å hjelpe flere pasienter med å oppnå positive resultater, sa Dr. Toni Choueiri da han presenterte CheckMate 9ER-studien på ESMO i går kveld. Han er direktør for Lank Center for Genitourinary Oncology ved Dana- Farber Cancer Institute og Jerome og Nancy Kohlberg professor i medisin ved Harvard Medical School.

- CheckMate -9ER-dataene viser meningsfulle fordeler med nivolumab pluss cabozantinib, som i betydelig grad forbedret totaloverlevelse og doblet progresjonsfri overlevelse og objektiv responsrate med konsistente effekter observert i forhåndsspesifiserte undergrupper. Disse resultatene, sammen med en gunstig bivirkningsprofil og svært god score på helserelatert livskvalitet, understreker behandlingens potensiale blant behandlinger som kombinerer immunterapier og tyrosinkinasehemmere, sier han.

Nyrecellekreft

Nyrecellekarsinom er en alvorlig sykdom. I overkant av 800 personer får diagnosen nyrecellekarsinom i Norge i året. Cirka to tredjedeler av pasientene er menn. Median alder ved diagnose er cirka 67 år. Sykdommen er sjelden før 40-års alder. I løpet av de siste ti årene har antallet tilfeldige oppdagede svulster gradvis økt som et resultat av den økte bruken av moderne bildeundersøkelser.

De to best dokumenterte risikofaktorene er tobakk og overvekt.

Kilde: Beslutningsforum

Powered by Labrador CMS