Legemidler og biotek

Sjokkmålingen: - Vi har en formidabel formidlingsoppgave

Publisert

E-helsedirektoratet mener at folks lave tillit til norsk e-helse skyldes de mange hendelsene i helsesektoren de siste årene med blant annet datainnbrudd i Helse Sør-Øst.  - Vi bør ikke la oss overraske av disse tallene. Det har vært mye medieoppslag den siste tiden rundt informasjonssikkerhet og personvern – så her har vi en formidabel formidlingsoppgave fremover.

Det sier Jon Helge Andersen, avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse.HealthTalk har fått tilgang tilen ny undersøkelse som har Kantar TNS Norsk Gallup har gjort på oppdrag for Direktoratet for e-helse. Dette er hovedresultatene fra undersøkelsen:

  • Kun halvparten har tillit til at deres digitale helseopplysninger håndteres forsvarlig.
  • 53 prosent er redde for at deres digitale helseopplysninger ikke vil være tilgjengelig for helsepersonell i en akuttsituasjon. Flere frykter dette nå enn for seks år siden.
  • Norge er det land i Nordender færrest bruker digitale helsetjenester.

Du kan lese artikkelen om undersøkelsen her.

Ikke overrasket

- Kom resultatet fra undersøkelsen overraskende på Direktoratet?

Vi ser ikke på dette som så dramatisk. På den ene siden skulle man tro at nordmenn var mer vant til digitale løsninger nå, på den annen side har det vært mange hendelser i helsesektoren de siste årene, og dette påvirker nok svarene. Vi har tro på å øke tilliten til e-helse løsninger fremover. Det mest interessante funnet fra undersøkelsen er at bruken av digitale tjenester øker, og de som har satset tidlig får mer fornøyde brukere. Dette indikerer rett kurs, sier  Jon Helge Andersen.

- Hva mener dere er årsaken til den lave tilliten?

Hendelsene i helsesektoren de siste årene, bl.a. datainnbrudd i Helse Sør-Øst, påvirker nok svarene, sier han.

- Hvorfor er det slik at tilliten til det norske helsevesenet er høy, mens tilliten til Norsk e-helse er lav?

-Det er nok fordi man forventer at også helsetjenestene skal kunne tilby digitale tjenester på nivå med andre offentlig tjenester. Vi bør ikke la oss overraske av dette. Det har vært mye medieoppslag den siste tiden rundt informasjonssikkerhet og personvern – så her har vi en formidabel formidlingsoppgave fremover, sier Andersen.

EHiN etterlyser en bred samfunnsdebatt

I et intervju med HealthTalk oppfordrer daglig leder i EHiN, Nard Schreurs Direktoratet til å komme sterkere på banen i samfunnsdebatten.

- Vi trenger en bred samfunnsdebatt om hva helsedata er, hvem som eier dem og hvordan vi kan bruke dem for generell og privat nytte uten at personvernet forringes. Det vil også trigge et  behov for mer investering i sikkerhet og infrastruktur, sier Schreurs. Nå etterlyser han at Direktoratet for e-helse kommer på banen og får i gang gode folkelige debatter om hvordan ny helseteknologi skaper bedre helse og helsetjenester. – Dette kan ikke lenger bare være et felt for fagpersoner innen helse og teknologi – i så fall blir det krevende å få til et nødvendig tillitsløft, sier Schreurs.

-  Har respondentene i undersøkelsen er riktig oppfatning av situasjonen eller tar de feil?

Dette er helt i tråd med DIFI's undersøkelse fra 2017, der selve helsetjenesten scorer høyt mens den digitale delen av helsetjenesten scorer svært lavt, sier Jon Helge Andersen

- Hva skal til for å øke befolkningens tillit til norsk e-helse?Det gjøres veldig mye bra arbeid i sektoren blant annet knyttet til Norm for informasjonssikkerhet og utfordringen er å få denne informasjonen ut, og la innbyggerne delta med sine forbehold inn i de tjenestene som tilbys, for eksempel at du  kan følge med på hvem som gjør oppslag i din Kjernejournal, avslutter Jon Helge Andersen.

Vi bør ikke la oss overraske av disse tallene. Det har vært mye medieoppslag den siste tiden rundt informasjonssikkerhet og personvern – så her har vi en formidabel formidlingsoppgave fremover, sier Jon Helge Andersen, avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse. Foto: Deloitte Norge
Powered by Labrador CMS