Legemidler og biotek

Sjokkmåling for norsk e-helse: Lav tillit og få brukere

Publisert
  • Kun halvparten har tillit til at deres digitale helseopplysninger håndteres forsvarlig.
  • 53 prosent er redde for at deres digitale helseopplysninger ikke vil være tilgjengelig for helsepersonell i en akuttsituasjon. Flere frykter dette nå enn for seks år siden.
  • Norge er det land i Norden der færrest bruker digitale helsetjenester.

Dette er noen av de svært oppsiktsvekkende funnene i en ny undersøkelse blant 1162 norske innbyggere som Kantar TNSNorsk Gallup har gjort for Direktoratet for e-helse. Men bildet er ikke helsvart. I slutten av denne artikkelen kan du lese om lyspunktene for norsk e-helse.

Frykter journalsnoking
Direktoratets undersøkelse bekrefter det tidligere undersøkelser har slått fast: Nordmenn er bekymret for at andre enn helsepersonell som har behov for det får innblikk i journalen vår. Tilliten er lav til at helseopplysningene våre håndteres forsvarlig. Undersøkelsen viser at kun halvparten av respondentene - 54 prosent - har svært stor eller ganske stor tillit til at deres helseopplysninger håndteres forsvarlig.

Dette en noe bedre tall enn resultatene i  DIPS E-helsebarometer 2018 der bare 41 prosent svarer at de har svært høy eller høy tillit til at pasientdata oppbevares trygt slik at uvedkommende ikke får tilgang til disse. I Dips-undersøkelsen svarer 31 prosent at de har ganske lav eller svært lav tillit til dette.

Dips-undersøkelsen viser også at helsepersonell har like lav tillit som befolkningen for øvrig til at pasientdata oppbevares trygt. Direktoratet for e-helse sin undersøkelse spurte ikke helsepersonell.

Les mer om hvordan helseministeren mener digital helse vil endre samfunnet.

I Kreftforeningens Omverdenundersøkelse 2017 (ikke publisert på nett) svarer 59 prosent at de er redde for at sine helseopplysninger kommer på avveie.

Flere frykter at helsedata ikke er tilgjengelig
53 prosent av de spurte i Direktoratet for e-helse sin undersøkelse sier de er bekymret for at helseopplysningene deres ikke vil være tilgjengelig for helsepersonell i en akuttsituasjon.

Det som må være ekstra bekymringsverdig for Direktoratet for e-helse er at det er flere som er bekymret i dag enn for 6 år siden. Samme spørsmål ble nemlig stilt i undersøkelsen e-helse i Norge 2013 av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST). Andelen som sier at de ikke er bekymret har gått fra 41 prosent i 2013 til 33 prosent i årets undersøkelse.

På bunn i Norden
Undersøkelsen viser også at Norge er det landet i Norden der færrest bruker digitale helsetjenester. På førsteplass regjerer Finland. I Norge er det bare 30 prosent som svarer at de bruker digitale helsetjenester. 77 prosent  av de som bruker digitale tjenester i Norge bruker det til reseptfornyelse. E-resept ble lansert så langt tilbake som i 2013.

Lysglimt
Det er imidlertid funn fra undersøkelsen som direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse kan glede seg over:

  • 82 % ønsker internettbasert tilgang til sine helseopplysninger
  • 51 % har besøkt helsenorge.no siste året.
  • 86 % fant det de søkte på helsenorge.no
  • 66 % mener digitale helsetjenester gjør det lettere for dem å komme i kontakt med helsepersonell
  • 72 % mener at tilgang til egne helseopplysninger gjør en mer involvert i egen helse
Powered by Labrador CMS