Legemidler og biotek,   Forskning

Flere kvinner enn menn dør av hjertesvikt. Grunnen til dette er at hjertesvikt hos en av to kvinner ikke skyldes blodpropp og hjerteinfarkt, som kan behandles med dagens metoder.

Ny forskning: Halvparten av kvinner med hjertesvikt får ikke tilstrekkelig behandling

En av to kvinner får ikke behandling som virker ved hjertesvikt, fordi den ikke er utløst av hjerteinfarkt. Det viser ny norsk forskning.

Publisert

Flere kvinner enn menn dør av hjertesvikt. Grunnen til dette er at hjertesvikt hos en av to kvinner ikke skyldes blodpropp og hjerteinfarkt, som kan behandles med dagens metoder. Hjertesvikt blant disse kvinnene skyldes oftest ubehandlet høyt blodtrykk over tid, som kan være vanskelig å oppdage. Det finnes ingen effektiv behandling av denne type hjertesvikt i dag.

– Menn og kvinner har ulik biologi og derfor er hjertesykdommene også forskjellige. Det er på tide at man tar dette innover seg og forsker mer på forskjellene, sier professor Eva Gerdts ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen (UiB).

– Et like viktig poeng som hva man kan gjøre selv for å unngå hjertesykdom, er hva helsevesenet kan gjøre for deg. Vi vet i dag ikke hva som er beste behandling for vanlige typer hjerteinfarkt og hjertesvikt hos kvinner. Dette er ikke akseptabelt, sier Gerdts.

Gerds har nylig publisert i Nature, sammen med professor Vera Regitz-Zagrosek ved Charité Universitätsmedizin.

I studien sammenligner forskerne risikofaktorer for hjertesykdom og hvordan de rammer menn og kvinner forskjellig. De har blant annet sett på kjønnsforskjeller mellom faktorer som fedme, høyt blodtrykk og diabetes.

Kvinner legger mer på seg

Når det gjelder fedme, så viser Verdens helseorganisasjons (WHO) at 11 prosent av kvinner og 15 prosent av menn har fedme på verdensbasis, det vil si BMI over 30 kg/m2. I Norge har en av fem voksne fedme.

– Dersom vi ser dette i et livsperspektiv, så ser vi at andelen som har fedme stiger med alderen, og at dette gjelder i større grad for kvinner enn for menn. Fedme gir tre ganger så høy risiko for høyt blodtrykk, som igjen øker risiko for hjerte- og karsykdom, påpeker Gerdts.

Fedme øker også risikoen for type 2 diabetes. Det er mer alvorlig for hjertet å få diabetes dersom man er kvinne. En kvinne med diabetes har mye høyere risiko for hjertekomplikasjoner og død enn menn, ifølge Gerdts.

– Vi vet at kvinner med type 2 diabetes oftest har fedme og lagrer fett i hjertet, som bidrar til at det er mer sårbart for sykdom.

Østrogen styrer hjerterisiko

Mye av forskjellene mellom menn og kvinners risiko for hjertesykdom er knyttet til kjønnshormonet østrogen, ifølge Gerdts. Hos kvinner hindrer østrogenet bindevevsdannelse i hjertet. Slik bindevevsdannelse gjør det vanskeligere for hjertet å pumpe. Hos menn er det motsatt.

– Vi ser at spesielt menn med fedme lager østrogen i sine fettceller i buken, noe som påvirker mannens hjerte uheldig.

Men etter overgangsalderen mister kvinnene sin østrogenfordel. Da får kvinnene et annerledes indre miljø, som gjør at blodårene blir stivere og blir mer utsatt for åreforkalkning. For personer under 60 år er det vanligere med høyt blodtrykk blant menn, men motsatt for personer over 60.

– Vi tror at dette er noe av forklaringen på hvorfor høyt blodtrykk fremstår som en sterkere risikofaktor for hjertet hos kvinner.

Kvinner røyker mer

I tillegg kommer røyking inn i bildet. I løpet av de siste tiårene har det blitt vanligere blant kvinner enn menn å røyke.

– Mange kvinner røyker for å redusere appetitten og kontrollere vekten sin på den måten. Helsemessig er det svært uheldig.

– Dersom man ser på risikofaktorer som røyking, fedme og høyt blodtrykk, så ser vi at spesielt kvinner etter overgangsalderen får en sterk økning av de to siste faktorene, sier Eva Gerdts.

-Menn og kvinner har ulik biologi og derfor er hjertesykdommene også forskjellige. Det er på tide at man tar dette innover seg og forsker mer på forskjellene, sier professor i hjertesykdommmer Eva Gerdts.
Powered by Labrador CMS