Helseteknologi

Blodprøven PanSeer oppdaget kreft hos 95 prosent i en gruppe symptomfrie personer som ett til fire år senere fikk påvist kreft i magen, spiserøret, tarmen, lungene eller leveren viser en ny studie.

Blodprøve kan oppdage fire typer kreft fire år før symptomene viser seg

En ny blodprøve kan påvise fem ulike typer kreft tidligere enn ved bruk av dagens metoder, ifølge ny studie. Resultatene kan bidra til å identifisere de som har høy risiko for å utvikle kreft

Publisert

Blodprøven, som heter PanSeer er utviklet av et amerikansk-kinesisk selskap, oppdaget kreft hos 95 prosent i en gruppe symptomfrie personer som ett til fire år senere fikk påvist kreft i magen, spiserøret, tarmen, lungene eller leveren, ifølge studien, som er publisert i forskningstidsskriftet Nature Communications.

Fokuserer på å teste personer i risikosonen

- Det endelige målet er være å utføre blodprøver som dette rutinemessig på pasienter under de årlige helseundersøkelsene. Men det umiddelbare fokuset er å teste personer med høyere risiko, basert på familiehistorie, alder eller andre kjente risikofaktorer. Det sier Kun Zhang, som er professor ved University of California i San Diego og en av forfatterne av studie. Han har også aksjer i selskapet som har utviklet blodprøven.

Den nye studien er ikke den første som rapporterer positive resultater for en blodprøve for tidlig påvisning av kreft. Imidlertid sa forskerteamet at forskningen var spennende fordi den viste at kreft kunne oppdages før pasienter viste noen indikasjon på symptomer - noe få studier har vist tidligere.

DNA-screening og kunstig intelligens

Forskerne rapporterte hvordan den nye testen var basert på screening av bestemte regioner av DNA som ble funnet i blodplasma som ofte dukker opp i tumor-DNA. Teamet sa at de brukte teknikker som gjorde at de kunne plukke opp selv veldig små nivåer av slikt DNA.

Deretter brukte de maskinlæringsalgoritmer - en type kunstig intelligens - for å utvikle et system som kunne bestemme om noe DNA i blodet faktisk ble utløst av svulster.

Ti år lang undersøkelse

Forskerne gikk i studien gjennom blodprøver fra over 6.000 personer som var med på en helseundersøkelse i årene 2007 til 2017 i Kina.

For 191 pasienter som hadde blitt diagnostisert med kreft, brukte forskerne den nye testen til å analysere blodprøver tatt fire år tidligere. De kunne, med 88 prosent treffsikkerhet, avdekke kreft hos 113 av de 191 pasientene.

Halvparten av de 32 forfatterne jobber enten for selskapet som har utviklet vaksinen, sitter på patentrettigheter knyttet til den eller har aksjer i selskapet.

Få effektive metoder

Blodprøver for å oppdage kreft har blitt i fokus for en rekke vitenskapelige studier de siste årene, siden de tilbyr en måte å screene pasienter uten behov for invasiv kirurgi.

Forskerne skrev: "Disse resultatene viser at kreft kan oppdages ikke-invasivt opptil fire år før dagens analysemetoder”.

Det er behov for flere storskala studier som pågår over lang tid for å få bekreftet den nye blodprøvens potensial, ifølge forskerne.

Sannsynligheten for at pasienter kan overleve kreft øker når sykdommen oppdages raskt. I dag er det få effektive måter å påvise kreft tidlig.

Kreftsykdom koster nesten 10 millioner mennesker livet årlig. I 2018 tok lungekreft livet av nesten 1,8 millioner mennesker, mens magekreft og leverkreft kostet henholdsvis 862.000 og 782.000 personer livet, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Powered by Labrador CMS