mobile-very-top
desktop-very-top
Blodprøven oppdager forandringer i genene etter hvert som kreftsykdommen utvikler seg og kan brukes til å forbedre screening av kreft slik at man starter behandlingen raskere. Foto iStock

Legemidler og biotek

Ny blodprøve kan oppdage flere enn 20 krefttyper

Ny blodprøve kan oppdage flere enn 20 krefttyper, slik at kreft kan identifiseres og behandles tidligere enn før.
mobile-very-top
desktop-very-top