Coronaviruset

Ikke kapasitetsproblemer: – Vi jobber med å sikre beredskapen ved å ta ned aktiviteten på områder vi vet at vi kan skyve på. Foreløpig har vi ingen kapasitetsproblemer, sier administrerende direktør Cathrine Lofthus.

6000 sykehusansatte i karantene - 68 coronapasienter er innlagt på sykehus

Bare i Helse Sør-Øst er 4000 ansatte i karantene. - Dette gir naturlig utfordringer for driften ved de fleste av våre sykehus. Samtidig nedskaleres planlagt aktivitet, så det er ingen helseforetak eller sykehus som har kapasitetsutfordringer per i dag.

Publisert

Det forteller administrerende direktør i Helse Sør-Øst Cathrine Lofthus på en pressekonferanse tirsdag. Av sykehusene i helseregionen er det Oslo universitetssykehus (OUS) som har flest i karantene, med 1081 i karantene av i alt 23.000 ansatte. Ved sykehus i Vestre Viken må 450 ansatte holde seg hjemme, mens Ahus har 380 ansatte i karantene. Helseforetakene innunder Helse sør-øst omfatter drøyt 80.000 ansatte.

– Vi jobber med å sikre beredskapen ved blant annet å utsette planlagte operasjoner og aktiviteter vi kan skyve på uten at det går ut over kravet til forsvarlig helsehjelp. Foreløpig har vi ingen kapasitetsproblemer, sier Lofthus.

Planlagte operasjoner er nå utsatt ved alle sykehusene i helseforetaket. Men både akuttpasienter og prioriterte pasientgrupper som kreftpasienter er sikret forsvarlig helsehjelp, forsikrer hun.

I Helse Sør-Øst er det i dag 48 coronapasienter innlagt, 12 av disse får intensivbehandling og av disse er 10 på respirator.

Det er Oslo Universitetssykehus som har flest ansatte i karantene.

- Det store antallet ansatte som er smittet eller i karantene utgjør en stor utfordring for driften av sykehuset og vår evne til å yte forsvarlig helsehjelp, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth. - Vi må regne med at antallet ansatte som er smittet eller i karantene vil stige, sier han.

Rammer de store sykehusene

Også ved andre store sykehus gjør faren for spredning av coronaviruset seg gjeldende:

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø har 803 av rundt 6.600 ansatte i karantene, mens Haukeland universitetssjukehus i Bergen har 579 ansatte av 12.800 i karantene, en oppgang på 208 siden mandag.

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har 538 ansatte i karantene, mens St. Olavs hospital i Trondheim har 308.

Siden koronatestene er usikre før man eventuelt utvikler symptomer, må de fleste trolig sitte hele karantenetiden på to uker.

Vil bli nødvendige å avvike karantenereglene

For et par dager siden åpnet OUS-direktøren for at det kan bli nødvendig å beordre helsepersonell som er i karantene uten påvist smitte til å jobbe.

-I enkelte tilfeller vil det bli nødvendig å fravike karantenereglene og be ansatte som er satt i karantene, men som ikke har symptomer, om å komme på jobb likevel. Hensynet til å yte forsvarlig helsehjelp og sikre liv og helse må gå foran karantenereglene. Alternativet er å ikke kunne yte pasientene den helsehjelpen de trenger, sier Bjørnbeth.

Overveldende respons

Samtlige regionale helseforetak har nå bedt folk med helsefaglig utdanning som ikke jobber i helsevesenet og andre relevante yrkesgrupper, samt pensjonister og studenter om å melde seg til tjeneste.

Selv om Helse sør-øst ikke har konkrete tall på hvor mange som har meldt seg, har responsen vært overveldende, sier Lofthus.

– Vi ser dugnadsånden i Norge nå. Det er helt fantastisk, og jeg blir ganske rørt, sier hun.

– Vi jobber også med private og ideelle sykehus for å forberede oss på toppen som nå kommer, sier Lofthus.

Smittevern en utfordring

Når det gjelder smittevernutstyr, er situasjonen krevende i Helse Sør-Øst.

– Jeg legger ikke skjul på det. Vi har fortsatt noe på lager, og det kommer noe mer inn nå. Men dette må vi finne en løsning på, sier Lofthus.

Samtidig melder Helse sør-øst at testkapasiteten vil bli styrket betraktelig de nærmeste dagene. Onsdag tar OUS en ny maskin i bruk som kan ta opptil 1.400 tester daglig; torsdag vil en tilsvarende maskin være på plass på Ahus.

Les også: Ny Coronavirus-test som er 10 ganger raskere er nå godkjent

– Vi vil få en samlet testkapasitet på et par tusen prøver hver dag, sier viseadministrerende direktør Jan Frich.

Helsedirektoratet opplyser at 68 pasienter er innlagt på sykehus med coronavirus, og av disse er 13 er innlagt på intensivavdelinger. 48 er innlagt i Helse Sørøst. De øvrige 20 er innlagt i Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord.

I enkelte tilfeller vil det bli nødvendig å fravike karantenereglene og be ansatte som er satt i karantene, men som ikke har symptomer, om å komme på jobb likevel. Hensynet til å yte forsvarlig helsehjelp må gå foran karantenereglene, sier administrerende direktør på OUS, Bjørn Atle Bjørnbeth.
Roche Diagnostics har utviklet et ny test for covid-19 som som vil tidoble hastigheten med å teste pasienter. Serviceingeniør Martin Nielsen i selskapet Roche monterer en av de nye maskinene for korona-diagnostikk ved Oslo universitetssykehus. Foto: Roche
Powered by Labrador CMS