HT Live

OUS: 14 ansatte er smittet og 1081 i karantene. - Vil bli nødvendig å fravike karantenereglene

Coronaviruset
I enkelte tilfeller vil det bli nødvendig å fravike karantenereglene og be ansatte som er satt i karantene, men som ikke har symptomer, om å komme på jobb likevel. Hensynet til å yte forsvarlig helsehjelp må gå foran karantenereglene, sier Bjørnbeth.
1081 ansatte ved Oslo universitetssykehus i karantene på grunn av enten nærkontakt med en coronasmittet eller reise i utlandet. 14 ansatte er så langt bekreftet coronasmittet. - Det store antallet ansatte som er smittet eller i karantene utgjør en stor utfordring for driften av sykehuset og vår evne til å yte forsvarlig helsehjelp, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth.