Liv Ekeberg Moen har siden juli i fjor blitt behandlet med presisjonslegemidlet Enhertu på den private Kreftklinikken. Behandling koster om lag 100 000 kroner per måned og betales gjennom helseforsikringen hun har gjennom jobben. Det var kreftlegen hennes på Drammen sykehus som henviste henne til det private sykehuset. Foto: HealthTalk

Liv Ekeberg Moen (57) har uhelbredelig brystkreft. Nå får hun behandlingen som Beslutningsforum sa nei til - betalt av helseforsikringen

Beslutningsforum har vedtatt at offentlige sykehus ikke får tilby det nye målrettede legemidlet Enhertu til pasienter med uhelbredelig brystkreft. Begrunnelsen er at legemidlet er for dyrt og at effekten er for dårlig dokumentert. Men på den private Kreftklinikken på Nordstrand i Oslo får nå fem pasienter behandling med dette legemidlet.

Publisert Sist oppdatert

Tre av pasientene får dekket behandlingen gjennom helseforsikringen de har gjennom jobben, og to pasienter betaler for behandlingen selv. Alle pasientene er henvist til Kreftklinikken fra deres kreftleger i offentlige sykehus.

Kreften blir mindre

Kreftlege Marius Normann er medisinsk ansvarlig og leder på Kreftklinikken. Han forteller at de fem pasientene som alle har HER2 positiv brystkreft med spredning har god respons på behandlingen, som betyr at kreften har minket i størrelse.

- Det som er spennende med denne behandlingen er at til tross for at pasientene får Enhertu som tredjelinjebehandling etter metastase, så ser vi at samtlige responderer på behandlingen, og det er veldig hyggelig sier han.

Er innført i Sverige

1. desember i fjor vedtok det svenske Rådet for nya terapier - NT-rådet - at Enhertu skal tilbys som tredjelinjebehandling til pasienter med inoperabel metastatisk HER2 positiv brystkreft. NT-rådet er en ekspertgruppe med representanter for Sveriges regioner. Rådet har mandat til å anbefale til landets regioner om bruk av visse nye medisiner, vanligvis de som brukes på sykehus og har tilsvarende oppgave som norske Beslutningsforum.

-Beslutningsforum sa i november i fjor nei til å innføre denne behandlingen i det offentlige helsevesenet. Har dere fått flere pasienter etter dette?

- De fleste Enhertu-pasientene våre har kommet i løpet av senhøsten. Det skyldes nok en kombinasjon av det har vært mer oppmerksomhet om denne behandlingen i media og Beslutningsforums avgjørelse. Etter hvert som det kommer behandlingsdata fra det virkelige liv og pasientene selv rapporterer at de har effekt av legemidlet så merker vi at dette påvirker pasienttilstrømningen, sier Normann.

Henvist fra offentlig sykehus

HER2 positiv brystkreft gir en mer aggressiv brystkreftsykdom og rammer forholdsvis flere yngre pasienter.

Liv Ekeberg Moen (57) har uhelbredelig brystkreft og er en av de fem pasientene som nå blir behandlet på Kreftklinikken.

Hun fikk påvist HER2 positiv brystkreft i 2018 og startet opp med standardbehandlingen på Drammen sykehus. I offentlige sykehus starter behandlingen for denne pasientgruppen - den såkalte førstlinjebehandlingen - med kjemoterapi i kombinasjon med de to monoklonale antistoffene Herceptin og Perjeta. Etter tilbakefall på denne behandlingen startet hun behandling med Kadzyla, men etter en tid fikk hun et nytt tilbakefall. Etter dette hadde sykehuset kun mulighet til å tilby henne behandling med kjemoterapi i tredje linje og det gir en svært dårlig prognose.

Etter at det offentlige helsevesenet ikke hadde mer effektiv behandling å tilby, henviste kreftlegen på Drammen sykehus henne til den private Kreftklinikken hvor behandlingen med Enhertu i tredje linje startet i juli 2021. Nå håper Liv Ekeberg Moen at Enhertu skal gi henne noen flere år å leve. HealthTalk møter henne rett etter hun er ferdig med sin niende behandlingsrunde på Kreftklinikken. Kreftlegemidlet settes gjennom infusjon direkte i blodomløpet. Behandlingen tar 30 minutter og gis 1 gang hver 3.uke.

Betalt av helseforsikringen

- Jeg diskuterte tidlig i behandlingsforløpet med min kreftlege på Drammen sykehus hvilke alternativer jeg hadde dersom jeg fikk tilbakefall etter behandling med Kadcyla. Siden det offentlige helsevesenet da ikke har annen effektiv behandling å tilby var vi aldri i tvil om at det ville være riktig å prøve behandlingen med Enhertu på et privat sykehus finansiert av helseforsikringen jeg har gjennom jobben.

Hun forteller at hun er svært fornøyd med Drammen sykehus og den behandlingen og veiledningen som hun fikk der. Nå har hun hatt god respons på behandlingen med Enhertu. Kreften har gått tilbake og hun er i full jobb.

Håper på nye behandlingsgjennombrudd

- Hva tenker du nå om fremtiden?

- Det er alltid veldig spennende å se hvor lenge den nye behandlingen har effekt. Nå er prognosene litt bedre med Enhertu enn det var med de andre legemidlene jeg fikk som første og andrelinjebehandling. Så det er bare å håpe, for jeg er helt avhengig av denne typen medisinering for å kunne leve. Det er bare å krysse fingrene og håpe at effekten varer lenge nok til at når Enhertu ikke lenger klarer å holde kreften tilbake er det kommet et nytt legemiddel jeg kan ta i bruk, sier Liv Ekeberg Moen.

Onkolog Marius Normann er også optimist når det gjelder mulighetene for at det kan bli tilgjengelig nye legemidler som vil kunne forlenge livet til Liv Ekeberg Moen når Enhertu ikke lenger kan holde kreftsykdommen i sjakk.

- Det er fremdeles en alvorlig sykdom som pasienten har og denne behandlingen er ikke kurativ, så vi vil ikke varig kunne kurere henne med denne behandlingen alene. Men nå er det også slik at den medisinske utviklingen generelt går veldig fort fremover, og de siste årene har vi hatt mange medisinske nyvinninger innen kreftfeltet. Jeg tenker at det ofte dreier seg om å holde sykdomskontroll så lenge som mulig og hvis perspektivet er tilstrekkelig langt så dukker det stadig opp nye behandlingsmuligheter, sier Normann.

Supplement til offentlig behandling

Hvert år blir 3 500 norske kvinner diagnostisert med brystkreft og 15 prosent av disse har den aggressive brystkreften HER2 positiv brystkreft. Enhertu er et målrettet legemiddel som kan hjelpe de om lag 470 kvinnene som hvert år får den aggressive og uhelbredelige HER2-positiv diagnosen.

Men dette er en dyr behandling som koster om lag 100 000 kroner per måned. og det er helseforsikringsselskapet Vertikal Helse som finansierer behandlingen til tre av de fem pasientene som nå behandles med Enhertu på Kreftklinikken. Vertikal Helse er norges største helseforsikringsselskap.

- Beslutningsforum ville ikke innføre behandlingen fordi de mente den er for dyr og at effekten er for dårlig dokumentert siden effektdataene stammer fra en enarmet og ikke en randomisert studie som er gullstandarden. Men Vertikal Helse mener altså at dokumentasjon er god nok til at dere vil finansiere behandling med legemidlet?

- Ja, Enhertu har jo markedsføringstillatelse både i USA, i Europa og Norge og er tilgjengelig i Norske apotek. I tillegg gjør vi en vurdering gjennom våre egne fagfolk og konsulterer sentrale norske kreftleger på feltet og våre private partnere for å få en faglig vurdering om et legemiddel som Enhertu bør finansieres gjennom helseforsikringen, sier Kristine Sandvik som er adm.dir. i Vertikal Helse.

Hun forteller at Vertikal Helse ønsker å være i front på kreftfeltet, og finansierer i tillegg til Enhertu en rekke andre kreftbehandlinger som ennå ikke er tilgjengelig gjennom det norske offentlige helsevesenet.

- Vi har en økning i utbetalingene på kreft og det skyldes at det blir flere medisiner som er tilgjengelig som kan tas i bruk av norske kreftpasienter og at vi får flere forsikringskunder, forteller hun.

Sandvik understreker at helseforsikringen er et supplement til kreftbehandlingen som tilbys på de offentlige sykehusene.

- Vi kan bidra med tre ting. For det første kan vi hjelpe pasientene til en raskere utredning og diagnostisering; vi kan gi pasientene en second opinion - en vurdering av det behandlingsforløpet de gjennomgår i det offentlige - og vi kan være det supplementet som bidrar til å finansiere kreftmedisiner som ennå ikke er innført i det offentlige, sier Kristine Sandvik.

Kreftlege Marius Normann er medisinsk ansvarlig og leder på Kreftklinikken der de fem pasientene nå behandles med Enhertu. Foto: HealthTalk
- Det er bare å krysse fingrene og håpe at effekten varer lenge nok til at når Enhertu ikke lenger klarer å holde kreften tilbake er det kommet et nytt legemiddel jeg kan ta i bruk, sier Liv Ekeberg Moen. Foto: HealthTalk
Enhertu er en presisjonsmedisin som leverer kjemoterapi direkte til kreftsvulster som uttrykker HER2-proteinet. Foto: HealthTalk
Kristine Sandvik som er adm.dir. i Vertikal Helse mener i motsetning til Beslutningsforum at effektdokumentasjonen til Enhertu er er god nok til at forsikringsselskapet vil finansiere behandling med legemidlet Foto: HealthTalk
Powered by Labrador CMS