Legemidler og biotek

Beslutningsforum og det omfattende og komplekse byråkratiet som er bygd rundt, demper veksten i statens utgifter, men gjør at det tar urimelig lang tid før pasientene får tilgang til innovative legemidler.

HealthTalk mener: Bent Høie får det som han vil - Beslutningsforum blir lovfestet

Publisert

Til tross for stor motstand fra en rekke organisasjoner i Stortingets høring: Stortinget vil etter alle solemerker vedta å lovfeste Beslutningsforum. Med dette er Beslutningsforum kommet for å bli. Kun Stortinget kan legge ned denne nykommeren i norsk forvaltningspraksis.

Vi har som kjent en flertallsregjering bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti. Det må et politiske jordskjelv til dersom disse partiene på Stortinget skulle stemme mot sin egen regjering i denne saken. Da hjelper det lite at sterke organisasjoner som Legeforeningen, Legemiddelindustrien og Kreftforeningen i forrige ukes stortingshøring anbefalte Helse- og omsorgskomiteen å si nei til lovfesting.  

I denne og i andre saker, er det Regjeringens underliggende fagetater - anført av Helsedirektoratet - som er den reelle “opposisjonen”. Men fagetatene har i sine høringsuttalelser gitt unison støtte til lovfestingen. Stortingshøringen ble derfor som forventet et slag i luften - helseministeren får det som han vil. Det eneste oppsiktsvekkende som skjedde under høringen var at Kreftforeningen snudde og gikk i mot lovfesting. I den forutgående skriftlige høringen støttet Kreftforeningen lovfesting.   

Beslutningsforum og det omfattende og komplekse byråkratiet som er bygd rundt, må kunne karakteriseres som nærmest en politisk genistrek. Kjenner vi departementene rett må arkitektene bak, befinne seg i det svært så kompetente byråkratiet i Finansdepartementet. Gjennom Beslutningsforum har man etablert en struktur som ikke bare binder helsepolitikerne i Regjering og Storting til masten, Beslutningsforum har også gjort det mulig for politikerne å forlate helseskuta. Nå kan de sitte på god avstand å la fagpersoner og ledelsen i helseregionene ta beslutningene og kritikken når de sier nei til å innføre ny innovativ behandling.

Det er er illustrerende at da Lungekreftforeningen demonstrerte foran Stortinget i mars i harme over at Keytruda ikke ble godkjent av beslutnigsforum, var det leder av Beslutningsforum Stig Slørdahl som møtte lungekreftdemonstrantene med nestleder Cecilie Bråthen i spissen. Stortingspolitikerne satt trygt og media-skjermet på sine taburetter.   

For å holde oss i gresk mytologi: Akilleshælen til motstanderne av Beslutningsforum og  lovfesting av denne er at de ikke har klart å komme opp med et godt alternativ til Beslutningsforum. Fra regjeringshold blir det påpekt at det ikke er noe alternativ at helsedepartementet eller Stortinget selv skal ta stilling til hvilke nye legemidler som skal tilbys pasientene. Departementet og Stortinget har verken nødvendig fagekspertise eller kapasitet til å håndtere den kontinuerlige strømmen av legemidler og nye metoder. Man ønsker seg ikke tilbake til en tid da sterke pressgrupper kunne få politikerne til å omgjøre byråkratiets beslutning.

Slaget er tapt, men ikke krigen. For vi er sikre på at motstanderne mot lovfesting og helsepolitikerne kan enes om én ting; Det tar altfor lang tid fra et legemiddel får markedsgodkjenning til det blir til tilgjengelig for pasientene. HealthTalk har dokumentert at det tar nesten 2 år før Norske pasienter får nye kreftmedisiner. I Europa er det er bare i Estland Litauen og Portugal det tar lengre tid før pasientene får tilgang til ny kreftmedisin. Best i klassen er Danmark etterfulgt av Tyskland og Nederland. Dette er fakta vi vet at Bent Høie og Sveinung Stensland ikke er fornøyde med.

Powered by Labrador CMS