Legemidler og biotek

EUs ekspertpanel anbefaler at Nubeqa tas i bruk i behandlingen av prostatakreft i tidlig fase der kreften ikke responderer på hormonbehandling for å bremse spredningen til andre kroppsdeler.

Bayer nærmere EU-godkjenning for nytt legemiddel mot prostatakreft

EUs ekspertpanel for godkjenning av legemidler, CHMP, anbefalte på fredag at Bayers legemiddel mot prostatakreft, Nubeqa (darolutamide) får markedsføringstillatelse.

Publisert

I en pressemelding skriver Bayer at EUs ekspertpanel anbefalte at Nubeqa tas i bruk i behandlingen av prostatakreft i tidlig fase der kreften ikke responderer på hormonbehandling for å bremse spredningen til andre kroppsdeler.

På fagsråket betyr det at legemidlet er indisert til behandling av voksne menn med ikke-metastaserende, kastrasjonsresistent prostatakreft som har høy risiko for å utvikle metastaserende sykdom.

Det er EU-kommisjonen som har det endelige ordet i godkjenningen av legemidler i EU. Selv om det er EU-Kommisjonen som gir endelig godkjenning til nye legemidler, følger Kommisjonen som regel CHMPs anbefalinger. Det vil ventelig ta et par måneder til EU-kommisjonen fatter sin beslutning.

Nubeqa fikk amerikansk markedsgodkjenning i juli 2019. Legemidlet er utviklet av Finske Orion, som solgte visse rettigheter til legemidlet i en samarbeidsavtale som ble inngått med Bayer i 2014.

Nubeqa kommer blant annet til å konkurrere med Astellas prostatalegemiddel Xtandi og Janssens Erleada. Xtandi er Norges niende største legemiddel med en omsetning på 233 millioner kroner målt i apotekenes innkjøpspris.

EUs ekspertpanel anbefalte at Nubeqa tas i bruk i behandlingen av prostatakreft i tidlig fase der kreften ikke responderer på hormonbehandling for å bremse spredningen til andre kroppsdeler.
Det vil ventelig ta et par måneder til EU-kommisjonen fatter sin beslutning om å gi Nubeqa markedføringstillatelse i EU og dermed også Norge.

Slik er prostatakreft

Prostatakreft er kreft som oppstår i blærehalskjertelen eller prostata, som sitter like under urinblæren hos menn. Sykdommen rammer først og fremst eldre menn og har økt i takt med antallet eldre i befolkningen. Det er sjeldent at menn under 50 år får denne krefttypen.t som oppstår i blærehalskjertelen eller prostata, som sitter like under urinblæren hos menn. Sykdommen rammer først og fremst eldre menn og har økt i takt med antallet eldre i befolkningen. Det er sjeldent at menn under 50 år får denne krefttypen.

I 2017 fikk 4983 menn prostatakreft i Norge. Denne kreftformen er den som rammer flest menn og flest totalt i Norge, uavhengig av kjønn. Omlag 1000 menn dør årlig av denne sykdommen.

Rundt én av åtte menn vil få påvist prostatakreft i løpet av sin levetid. Det var over fire ganger så høy forekomst av prostatakreft i 2016 som på 1950-tallet, og antallet tilfeller øker i alle aldersgrupper. Antall tilfeller av prostatakreft er beregnet å øke med godt over 40 prosent frem mot 2030 – til totalt over 7 000 rammede hvert år.

Kilde: Kreftforeningen

Powered by Labrador CMS