- Resultatene for Novartis Norge for 2019, er et resultat av en bred portefølje og ingen enkeltprodukter. Nøkkelprodukter i denne porteføljen er Xolair, Aimovig, Entresto, Kisqali og Jakavi, sier Novartis sin administrerende direktør Veronika Barrabes.

Legemidler og biotek

Novartis er Norges største legemiddelfirma - går forbi Pfizer og MSD

Novartis vokser og er nå Norges største legemiddelfirma. Etter oppkjøpet av Celgene er Bristol-Myers Squibb nest størst, mens Pfizer og MSD tar de neste plassene. - Resultatene for Novartis Norge for 2019 er et resultat av en bred portefølje og ingen enkeltprodukter. I 2020 kommer vi med nye innovative terapier, deriblant genterapier, sier Novartis sin administrerende direktør Veronika Barrabes.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)