Legemidler og biotek

Vil ha mer innovative offentlige anskaffelser

Publisert

-Offentlig sektor kjøper inn for 500 milliarder kroner hvert år. Hvordan offentlig sektor velger å kjøpe inn bestemmer i stor grad hva slags næringsliv vi får, og hva slags teknologiske løsninger vi får. Offentlige anskaffelser skal være en viktig drivkraft for innovasjon i helsesektoren.

Det sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) til HealthTalk. Nå vil han sette fart på innovative anskaffelser. Han forteller at de fleste anbud er preget av detaljerte kravspesifikasjoner fremfor å beskrive utfordringen som skal løses.

Vi intervjuet digitaliseringsministeren etter han hadde holdt innledningsforedraget på HoloCare-konferansen 2019.

HoloCare er et norsk offentlig-privat samarbeidsprosjekt som tilbyr kliniske hologrammer i mixed reality til operasjonsstuer over hele verden. HoloCare er det første innovasjonssenteret for mixed reality i verden. Bak nyskapningen står Intervensjonssenteret Oslo Universitetssykehus og Sopra Steria, mens Microsoft leverer skyløsningen.

Samarbeide mellom offentlige og private

HoloCare-samarbeidet mellom offentlige sykehus og private er helt i tråd med digitaliseringsministerens ønsker for å bygge en stor norsk helsenæring. HoloCare-prosjektet har mottatt innovasjonsstøtte fra Forskningsrådet, Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst.

-Skal vi klare å gå fra skrittvis forbedring til radikal innovasjon, altså å løse oppgaver på helt nye måter fordi vi har fått digitale verktøy, kommer vi til å trenge oppstartsselskaper og mindre selskaper i mye større grad enn det vi gjør nå - og da er innkjøpspolitikken veldig viktig, sier Astrup.

Se hele intervjuet her:

Offentlige anskaffelser skal være drivkraften for innovasjon
-Regjeringen vil at offentlige anskaffelser skal være en drivkraft for innovasjon og omstilling i norsk økonomi. Offentlige innkjøpere har stor mulighet til å bidra til nytenking og utvikling i leverandørmarkedet ved å etterspørre nye og bedre løsninger. Her har helsebransjen en viktig rolle å spille, sier statsråden.
-I dag holdt du innledningsforedrag på HoloCare-konferansen, et spennende nytt verktøy innenfor radiologi med en helt ny måte å visualisere organer på. Hvilke forhåpninger har du til dette systemet?

Imponert over HoloCare
-Jeg synes at dette virker veldig lovende og et eksempel på en betydelig nyvinning, det er jo en tilsvarende type teknologi vi ser brukt også i en god del andre næringer bygget på konseptet digital tvilling og 3D-teknologi kombinert med den spisskompetansen som man behøver innenfor helsenæringen for å ta dette i bruk. Dette synes jeg er kjempespennende og et eksempel på en innovasjon som det er lenge siden vi har sett innenfor denne typen teknologi. Røntgenmaskinen kom for 130 år siden og dette vil jo være å ta røntgen et langt skritt videre, sier Astrup.

-Mange av de små og innovative selskapene vi snakker med etterlyser en mer offensiv innkjøpspolitikk fra staten, hva har du å si til dem?

-Jeg synes det er et veldig viktig poeng. Offentlig sektor kjøper inn for 500 milliarder kroner hvert eneste år. Hvordan offentlig sektor velger å kjøpe inn bestemmer i stor grad hva slags næringsliv vi får og hva slags løsninger vi får. Skal vi klare å gå fra skrittvis forbedring til radikal innovasjon, altså å løse oppgave på helt nye måter fordi vi har fått digitale verktøy, kommer vi til å trenge oppstartsselskaper og mindre selskaper i mye større grad enn det vi gjør nå og da er innkjøpspolitikken veldig viktig, sier statsråden.

Kunstig intelligens og helsedata
-Hvilke områder vil du fokusere på for å få fart på digitaliseringen i  helsevesenet?

-Et av de viktigste digitaliseringsprosjektene i helsevesenet er Én innbygger - én journal. Det er viktig fordi det handler om pasientsikkerhet. Det at man vet når man flyttes fra et sykehjem til et sykehus;  hva slags behandling man har fått på sykehjemmet og vice versa er avgjørende for pasientsikkerheten. Det er et viktig tiltak som vi jobber med.

Digitaliseringsministeren vil også utnytte potensialet med kunstig intelligens. - Jeg var nylig og besøkte Do More prosjektet på Radiumhospitalet hvor de har utviklet en kunstig intelligens som skal stille mer treffsikre kreftdiagnoser enn det menneskelige patologer klarer, og dermed også kunne gi en bedre behandling til pasientene. I dag er det en stor gruppe med kreftpasienter som er vanskelig å kategorisere og det er der den kunstige intelligensen så langt har vist mest treffsikkerhet. Vi har dessuten lagret unike helsedata i Norge og jeg tror vi kan tilgjengeliggjøre det for forskningsformål og for kommersiell bruk på en helt annen skala enn det vi gjør i dag uten at det går på bekostning av personvern og sikkerhet. Dermed kan vi både få til bedre pasientbehandling, men også bidra til å bygge opp helsenæringene i Norge og gi Norge flere ben å stå på, sier statsråden.

-Din partikollega og Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland sier til oss at det er en kultur av mistenksomhet i helsevesenet og blant en del byråkrater som hindrer å få til denne samhandlingen og innovasjonen mellom stat og selskaper.

-Det er jeg helt sikker på at Stensland har bedre forutsetninger for å uttale seg om enn meg, men det som er helt sikkert er at vi trenger mer samhandling mellom offentlig og privat sektor. Vi trenger å bryte ned siloer, vi må jobbe mye mer på tvers hvis vi skal få til innovasjon innenfor helsesektoren og ny og bedre pasientbehandling og det er jeg sikker på at de aller fleste vil være enig i. Og så handler det om å få det til å skje i praksis.

-Om en uke så legger Regjeringen fram en stortingsmelding om helsenæringen. Hvilke fotavtrykk har du satt i denne meldingen?

-Det får du se når du leser den, avslutter Astrup, med et smil.

Powered by Labrador CMS