Legemidler og biotek

FDA har godkjent Lynparza for metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft, for pasienter med HRR-genmutasjon. Denne indikasjonen har foreløpig ikke markedsføringstillatelse i Norge.

AstraZenecas Lynparza får FDA-godkjenning for behandling av prostatakreft

Den amerikanske legemiddelmyndigheten FDA, har godkjent AstraZenecas Lynparza for behandling av en form for prostatakreft som ikke kan behandles med standard hormonterapi.

Publisert

Godkjenningen av Lynparza (olaparib) er basert på resultater fra en fase 3-studie som er publisert i The New England Journal of Medicine. Den viste at legemidlet reduserte risikoen for sykdomsutvikling eller død med 66% sammenlignet med hormonelle kreftbehandlinger som Xtandi (enzalutamid) eller Zytiga (abirateron). Prostatakreft, er den hyppigste kreftformen blant menn i Norge.

Indikasjonen som FDA godkjente var behandling av metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC), for pasienter med HRR-genmutasjon.

Denne indikasjonen har foreløpig ikke markedsføringstillatelse i Norge. Metoden er foreslått til vurdering i Nye metoder. Det er ikke klart når Beslutningsforum vil fatte sitt refusjonsvedtak.

Lynparza tilhører en gruppe legemidler som kalles PARP-hemmere, som hindrer kreftceller som er skadet av cellegift fra å reparere seg selv. Lynparza har også vist effekt i behandlingen av kreft i eggstokkene, brystene og i bukspyttkjertelen.

I april sa Beslutningforum ja til offentlig finansiering av Lynparza til vedlikeholdsbehandling av eggstokkreft hos en gruppe pasienter som har den arvelige genfeilen BRCA-mutasjon. I Norge har opptil 15 prosent av befolkningen BRCA-mutasjon.

FDA godkjenningen av Lynparza innen prostatakreft kommer bare uker etter at legemidlet fikk godkjenning som behandling for kreft i eggstokkene i USA.

Dagens behandling av prostatakreft

Det foreligger nasjonale retningslinjer for behandling av prostatakreft (2015, 7. utgave) (6). Behandlingsmålet ved metastaserende prostatakreft er livsforlengelse og symptomlindring med best mulig livskvalitet. Prognosen er avhengig av metastasebyrde, allmenntilstand og respons på behandling utover kastrasjon. Tumorvevet er vanligvis avhengig av testosteron for vekst og metastasering. Det kliniske forløpet ved metastatisk prostatakreft begynner i de fleste tilfeller med en kastrasjonsfølsom fase, som varer i gjennomsnitt i tre år. I denne fasen kan sykdomsutviklingen hemmes ved å redusere mengden testosteron i kroppen, enten via kjemisk eller kirurgisk kastrering. Etter hvert utvikles kastrasjonsresistent fase av sykdommen. Godkjent behandling av kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) er antiandrogener som enzalutamid og abiraterone acetate, cellegifter (docetaxel og kabazitaxel) og radium-223. Både enzalutamid, abiraterone acetate og docetaxel kan gis i 1.linje, mens kabazitaxel og radium-223 har indikasjon i senere linjer.

Kilde: Nye metoder

Dette er prostatakreft

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen hos menn i de fleste land i den vestlige verden. I 2018 fikk 4 848 menn prostatakreft i Norge. Familiær opphopning er en sterk risikofaktor for prostatakreft, dokumentert i flere epidemiologiske studier. Det antas at omkring fem prosent av alle tilfeller av prostatakreft og 10-20 % av tilfellene av prostatakreft før 60 års alder skyldes arv. Menn med genfeil i BRCA2 har klart økt risiko for prostatakreft, estimert til rundt 20 ganger økt risiko før 60 års alder. Genetisk testing for å skille bærere eller risikopersoner fra de som ikke bærer genfeil, og har normal risiko, tilbys til menn med risiko for BRCA2. Menn med positiv BRCA2 status tilbys oppfølging.

Kilde: Nye metoder

Powered by Labrador CMS