Legemidler og biotek,   Coronaviruset

En del COVID-19 pasienter har blitt kritisk syke eller har mistet livet etter at en ukontrollert immunrespons gjør at at lungene oversvømmes med væske. Nå skal AstraZeneca teste om Calquence kan motvirke den livstruende immunreaksjonen

AstraZeneca tester kreftlegemidlet Calquence på pasienter med coronavirus - viser lovende resultater

Blodkreftlegemidlet Calquence skal testes på svært syke COVID-19 pasienter i en global klinisk studie. Årsaken er at legemidlet har vist lovende resultater på COVID-19 pasienter som er på intensivbehandling og i respirator.

Publisert

Målet er å finne ut om Calquence (acalabrutinib) kan motvirke den kraftige og livstruende immunreaksjonen som kan oppstå hos pasientene med alvorlig COVID-19.

Bremser cytokoinstorm

Et av de alvorligste medisinske problemene er hvordan immunsystemet til personer som er smittet med coronaviruset bekjemper viruset. En del COVID-19 pasienter har blitt kritisk syke eller har mistet livet etter at cytokinmolekyler i kroppene deres har utløst en ukontrollert immunrespons (eller cytokin-storm) som skader lungene eller forårsaker ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, som innebærer at lungene oversvømmes med væske.

Calquence tilhører en gruppe kreftlegemidler som heter Brutons tyrosinkinase-hemmere (BTK), fordi de blokkerer BTK-proteinet som spiller en avgjørende rolle for å sende signaler til de hvite blodcellene (B-celler) som kan undertrykke autoimmun sykdom. Calquence er allerede godkjent i USA til behandling av voksne med blodkreftsykdommen kronisk lymfatisk leukemi som er en av de vanligste typene av leukemi hos voksne.

Lovende resultater

Den amerikanske regjeringens National Cancer Institute ga for en tid tilbake Calquence til et lite antall innlagte pasienter med COVID-19 blant annet på Walter Reed Army Medical Center. Noen av de alvorlig syke COVID-19 pasientene som fikk Calquence hadde god effekt av legemidlet.

AstraZeneca skal gjennomføre en to-armet randomisert global klinisk studie med 400 pasienter som skal gjennomføres på flere sykehus rundt om i verden.

I den ene armen av studien skal Calquence gis til pasienter som er i respirator. Det vil være en kontrollgruppe bestående av pasienter som har høy risiko for å komme i respirator der noen vil få Calquence mens andre ikke vil få legemidlet. Studien som heter Calavi skal analysere effekt og sikkerhet ved å legge Calquence til standardbehandlingen hos sykehuspasienter med alvorlig COVID-19.

I begge delstudiene er død eller behov for respirator de primære endemålene.

I en kommentar sier José Baselga som er konserndirektør i AstraZeneca for FOU innenfor onkologifeltet:

- Med denne studien svarer vi på det vitenskapelige samfunnets nye innsikter og håper å dokumentere at å gi Calquence på toppen av eksisterende behandling reduserer behovet for å plassere pasienter i respirator og forbedrer sjansene for overlevelse. Dette er den raskeste lanseringen av en klinisk studie i AstraZenecas historie.

Powered by Labrador CMS