Legemidler og biotek

Vi hadde håpet at Beslutningsforum ville sagt ja til at prostatapasienter uten spredning og som ikke har effekt av kastrasjon kan ta i bruk Xtandi, sier Paul Waaler som er adm. dir i Astellas Pharma. Det vil ta minst et år før nye data er på plass.

Prostatakreftmedisin fikk nei av Beslutningsforum

Mandag sa Beslutningsforum nei til å utvide indikasjonsgrunnlaget til prostatakreftlegemidlet Xtandi. Begrunnelsen er at de kliniske dataene ikke viste tilstrekkelig overlevelsesgevinst.

Publisert

-Dersom beslutningsforum hadde sagt ja, ville det medført at man kunne startet behandlingen tidligere i sykdomsforløpet for enkelte pasienter, sier Paul Waaler. Han er administrerende direktør i Astellas Pharma, som har utviklet og markedsfører Xtandi.

Han understreker at jo tidligere i behandlingsforløpet et legemiddel søker indikasjon jo mer krevende er det å dokumentere overlevelsesdata.

Brukes allerede av over 1100 pasienter årlig

Xtandi er allerede et viktig legemiddel i behandlingen av prostatakreft. Hvert år behandles over 1100 norske pasienter som har spredning av prostatakreft og som dessuten ikke lenger har effekt av kjemisk kastrasjon med Xtandi. På fagspråket kalles denne diagnosen for kastrasjonsresistent metastatisk prostatakreft.

Astellas Pharma hadde håpet at Beslutningsforum også ville si ja til at prostatapasienter uten spredning og som ikke har effekt av kastrasjon kan ta i bruk Xtandi. På fagspråket kalles denne diagnosen for kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreft. Beslutningsforum vendte imidlertid tommelen ned forrige mandag.

Les også: Prostataoperasjon halverer seksualfunksjonen - anbefaler at lavrisikopasienter ikke opereres

Kjemisk kastrering

Prostatakreften henter næring til å vokse i mannens testosteron. Derfor blir pasientene tidlig i prostataforløpet kjemisk kastrert hvilket innebærer at man tar en medisin som stopper testosteronproduksjonen. Men over tid kan kreften klare å finne en måte å vokse på uten testosteron. Det er i slike tilfeller Xtandi tas i bruk, dersom pasienten samtidig har spredning.

Vil komme med nye data

- Vi hadde håpet at Beslutningsforum ville sagt ja til at prostatapasienter uten spredning og som ikke har effekt av kastrasjon kan ta i bruk Xtandi. Men vi tenker at vedtaket ikke er spesielt dramatisk. Vi ser at det er mindre dokumentasjon på indikasjonen vi nå søkte enn på de foregående indikasjonene der vi har fått godkjenning. Vi argumenterte for vår sak men vi forstår også Beslutningsforums vurdering, sier Waaler.

- Dette betyr at dere må komme med mer dokumentasjon og da særlig dokumentere overlevelseeffekten ved å starte tidligere å behandle med Xtandi?

- Ja, det stemmer. Vi har pågående studier som vil gi overlevelsesdata på denne indikasjonen. Vi ønsker alltid å ha så god dokumentasjon som mulig, men vi ønsker også å gjøre legemidlet tilgjengelig så raskt som mulig, så det er alltid en balansegang mellom disse to hensynene, sier Waaler.

-Når vil dere kunne komme med nye data slik at Xtandi kan bli tatt opp til ny behandling i Beslutningsforum?

- Det vil nok gå minst et år før vi har de nødvendige overlevelsesdata på plass, sier Waaler.

Slik er prostatakreft

Prostatakreft er kreft som oppstår i blærehalskjertelen eller prostata, som sitter like under urinblæren hos menn. Sykdommen rammer først og fremst eldre menn og har økt i takt med antallet eldre i befolkningen. Det er sjeldent at menn under 50 år får denne krefttypen.

I 2017 fikk 4983 menn prostatakreft i Norge. Denne kreftformen er den som rammer flest menn og flest totalt i Norge, uavhengig av kjønn. Omlag 1000 menn dør årlig av denne sykdommen.

Rundt én av åtte menn vil få påvist prostatakreft i løpet av sin levetid. Det var over fire ganger så høy forekomst av prostatakreft i 2016 som på 1950-tallet, og antallet tilfeller øker i alle aldersgrupper. Antall tilfeller av prostatakreft er beregnet å øke med godt over 40 prosent frem mot 2030 – til totalt over 7 000 rammede hvert år.

Kilde: Kreftforeningen

Powered by Labrador CMS