Legemidler og biotek

Å legge Sarclisa (isatuximab) - et CD38-rettet monoklonalt antistoff - til standardbehandlingen gir dypere og lengre responser for nydiagnostiserte myelomatosepasienter. Bildet er tatt med mikrograf og viser myelomatoseceller tatt fra en benmargsbiopsi.

ASH 2021: Isatuximab-kombo kan bli ny standardbehandling for nydiagnostiserte myelomatosepasienter.

Å legge Sarclisa (isatuximab) på toppen av standardbehandlingen med tre legemidler gir dypere og lengre responser for nydiagnostiserte myelomatosepasienter som skal gjennom behandling med autolog stamcelletransplantasjon (HMAS). - Ikke overraskende, sier Tobias Schmidt Slørdahl. Han er lege, forsker og foreleser på St. Olavs Hospital og NTNU.

Publisert Sist oppdatert

Det viser den randomiserte fase 3-studien GMMG-HD7som ble presentert på på det årlige møtet til American Society of Hematology - ASH. Med dette tiltar CD 38-rivaliseringen mellom Sanofis Sarclisa og Janssens Darzalex.

Du kan se hele vår dekning av ASH her.

Halvparten av pasientene i studien som fikk Sarclisa (isatuximab) - et CD38-rettet monoklonalt antistoff - pluss standardbehandling med Revlimid (lenalidomid), Velcade (bortezomib) og deksametason (RVd) oppnådde minimal restsykdom (MRD). MRD er en sentral markør på prognose. 35,6 prosent av pasientene i kontrollgruppen som kun mottok trekomponentbehandlingen (RVd) oppnådde et minimalt nivå av restsykdom (MRD) i benmargen.

Studien inkluderte 662 nydiagnostisert pasienter fra 67 medisinske sentre i Tyskland. Halvparten mottok Sarclisa plus RVd, og den anden halvdel fik RVd alene. Varigheten av ​​induksjonsbehandlingen var 18 uker for begge grupper.

- Det er positivt at man oppnår dypere responser for dette gir lengre remisjoner, sier Tobias Schmidt Slørdahl-

CD-38 rivaler

- Det er ikke overraskende at pasientene får dypere og lengre responser når man legger til et CD38-rettet monoklonalt antistoff på toppen av RVd. Dette er også vist i Griffin-studien. Her la man til et et annet CD38-rettet monoklonalt antistoff som heter daratumumab (Darzalex) til RVd i første linje. Også her viser resultatene at vi får dypere og lengre remisjoner.

Både Griffin-studien og GMMG-HD7-studien vil nok bli praksisendrende om noen år ved at man gir kvadruppelbehandling i første linje.

- Andelen pasienter som oppnår minimal restsykdom ved kombinasjonen av isatuximab og RVd er den høyeste som noen gang er beskrevet etter induksjonsterapi for myelomatose i en randomisert fase 3-studie. Det sa professor Hartmut Goldschmidt under presseonferansen da studien ble presentert. Han leder myelomatoseavdeling ved Heidelberg Universitetssykehus. - Å legge til isatuximab til RVd-induksjonsterapi bør vurderes som en ny standard for behandling av pasienter med nylig diagnostisert myelomatose som er kvalifisert for transplantasjon, sier han.

Godt tolerert

GMMG-HD7-studien viste sammenlignbare forekomster av alvorlige behandlingsrelaterte bivirkninger mellom pasientene som fikk RVd alene og isatuximab pluss RVd gruppene (36,3 % vs. 34,8 %). - CD 38 antistoffer er veldig godt tolerert så man får ikke noen økt bivirkningsprofil hos de som får fire versus tre medikamenter. Det er litt flere infeksjoner og litt mer hematologisk toksisitet blir det med CD 38 antistoffer, men ikke noe som bør avskrekke pasienter fra å bruke det, sier Slørdahl.

Et sammenlignbart antall pasienter fra hver gruppe avbrøt behandlingen på grunn av uønskede hendelser,

Behandlingsregimer som inkluderer CD38-rettede monoklonale antistoffer er i ferd med å bli den nye standarden for pasienter med myelomatose, sa Goldschmidt. Å maksimere effekten av tidlige behandlinger er avgjørende for å opprettholde langsiktige remisjoner, la han til.

GMMG-HD7-studien er den første fase 3-studien som evaluerer isatuximab pluss RVd som induksjonsterapi for voksne med nylig diagnostisert myelomatose som er kvalifisert for autolog stamcelletransplantasjon (HMAS).

Studien oppnådde sitt primære endepunkt, siden en signifikant høyere prosentandel av pasienter som ble tildelt isatuximab pluss RVd oppnådde MRD-negativitetsstatus (50,1 % vs. 35,6 %)

Å gi et CD38-rettet monoklonalt antistoff i form av isatuximab eller daratumumab på toppen av standardbehandlingen RVd i førstelinje vil nok bli praksisendrende om noen år, sier Slørdahl. Foto: HealthTalk
Powered by Labrador CMS