Legemidler og biotek

ASCO oppsummert: - Sentrale studier innen blærekreft og prostatakreft

Jeg savnet dialogen med kolleger, men på de vitenskapelig studiene leverte ASCO20 som aldri før, sier uroonkolog og leder i Norsk onkologisk forening Daniel Heinrich. I denne samtalen oppsummerer han ASCO20 og går gjennom resultatene to sentrale studier; Spartan-studien innen prostatakreft og Javelin-studien innen blærekreft.

Publisert

I begge disse fase III-studiene deltok også Norske pasienter, og fagmiljøet på Ahus var sentralt. På avelin Bladder 100-studien var Jan Oldenburg nasjonal hovedutprøver, men Heinrich hadde tilsvarende rolle i Spartanstudien.

Blærekreftpasientene lever 50 prosent lengre

Javelin Bladder 100-studien fant at pasienter med metastatisk blærekreft som fikk immunterapien avelumab (Bavencio) etter platinumbasert kjemoterapi økte levetiden fra 14,3 til 21,4 måneder. De levde dermed 7,1 måneder lenger.

- Det høres kanskje ikke så mye ut, men det er en 50 prosent økning i overlevelsen for en pasientgruppe med dårlig prognose. Dette derfor veldig gode nyheter, sier Heinrich som legger til at dette er den største økningen i overlevelse som har vært vist i en klinisk studie for pasienter som har blærekreft med spredning. - Studien har et imponerende resultat og demonstrerer stor overlevelsegevinst, sier han.

Må oppdatere de nasjonale retningslinjene

I Norge er kjemoterapi førstelinjebehandlingen for denne pasientgruppen - nydiagnostiserte pasienter med en avansert sykdom. Men til tross for en høy initiell responserate, er komplett remisjon sjeldent og de fleste pasientene vil oppleve at kreften starter å vokse igjen innen 9 måneder etter behandlingsoppstart med kjemoterapi, sier Daniel Heinrich til HealthTalk.

- Det forteller mye om studieresultatene at jeg må konkludere med at de nasjonale behandlingsretningslinjene som kom for knappe tre måneder siden bør oppdateres slik at denne immunterapien innføres for norske pasienter så raskt som mulig, sier han.

Trenger godkjenning av Beslutningsforum

Heinrich mener at Beslutningsforum så raskt som mulig må godkjenne behandlingen slik at pasientene kan få ta avelumab i bruk. Han ber nå Statens legemiddelverk allerede nå gå i gang med å forberede de legemiddeløkonomiske beregningene.

- Merkostnadene kommer til å bli begrensede siden dette er en pasientgruppe som allerede etter dagens behandlingsretningslinjer får tilbud om immunterapi som andrelinjebehandling - det vil si når kreften kommer tilbake etter de er behandlet med kjemoterapi. Det kommer selvsagt til å bli noen flere som skal ha immunterapi noe lengre når avelumab innføres som førstelinje vedlikeholdsbehandling, men resultatene er så gode at jeg føler meg sikker på at Beslutningsforum vil konkludere med at behandlingen er kostnadseffektiv, sier Heinrich.

Nye muligheter for prostatapasientene

Spartan fase III-studien viser at apalutamide (Erleada) forlenger livet med 14 måneder til pasienter med ikke-metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft. I denne studien var Daniel Heinrich nasjonal hovedutprøver.

De som deltok i studien var pasienter med ikke-metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft (nmCRPC), som hadde høy risiko for å utvikle metastaser, sier Heinrich.

En kombinasjon av apalutamide og androgen deprivasjonsterapi (ADT) reduserte pasientenes risiko for å dø med 22% sammenlignet med ADT og placebo. Pasienter i Erleada-armen hadde en median overlevelse på 73.9 måneder - over seks år - mens de i placebogruppen levde 59.9 måneder. Erleada økte med andre ord totaloverlevelsen (OS) med 14 måneder.

Prostatakreft er den mest vanlige kreftformen hos menn i Norge med 4983 nye tilfeller i 2017. Omtrent 10-15% av pasientene har fjernmetastaser ved diagnosetidspunkt, ifølge Statens legemiddelverk.

Behandlingen ikke i bruk i Norge

Denne behandlingen med apalutamide er foreløpig ikke tilgjengelig i norske sykehus, og har heller ikke vært vurdert av Beslutningsforum.

Nå er spørsmålet om Beslutningsforum vil si ja til at prostatapasienter som ikke har spredning og som ikke har effekt av kastrasjon kan ta i bruk apalutamide. I oktoberi fjor sa Beslutningsforum nei til å innføre konkurrenten legemidlet enzalutamide (Xtandi) fra Astellas med samme indikasjon som ble presentert i Spartan- studien på ASCO, og Heinrich sier at det vil være et prisspørsmål om Beslutningsforum skal si ja til apalutamid.

Det viktigste fra ASCO20 i en og samme sending!
Powered by Labrador CMS