Legemidler og biotek

Pasienter som ble behandlet med det målrettede kreftlegemidlet Enhertu hadde en 41% reduksjon i risiko for død sammenlignet med pasienter som fikk kjemoterapi

Magesekkreft: Enhertu forbedret overlevelsen med 41 prosent i forhold til kjemoterapi

Daiichi Sankyo og AstraZenecas målrettede kreftlegemiddel Enhertu (trastuzumab deruxtecan) viste en forbedring i objektiv responsrate (ORR) og totaloverlevelse (OS) i forhold til kjemoterapi.

Publisert

Dette fremgår av en fase II-studie med 187-personer som ble presentert på ASCO20.

I følge Kreftregisteret fikk 392 mennesker magesekkreft i Norge i 2018. 235 menn og 157 kvinner.

Studien evaluerte pasienter med HER2-positiv, ikke-opererbar eller metastatisk magesekkreft som hadde gjennomgått to eller flere behandlinger inkludert med Herceptin (trastuzumab) og kjemoterapi.

DESTINY-Gastric01 studien viser at pasienter som ble behandlet med det målrettede kreftlegemidlet Enhertu hadde en 41% reduksjon i risiko for død sammenlignet med pasienter som fikk kjemoterapi: Gjennomsnittlig overlevelse for pasientene som fikk Enhertu som monoterapi var 12,5 måneder og 8,4 måneder i kontrollgruppen som fikk cellegift.

Økte overlevelsen og reduserte svulstene

Over halvparten av Enhertu-pasientene var fremdeles i live etter ett år, mens færre enn 29% av pasientene som fikk cellegift var i live etter ett år. Det skriver Daiichi Sankyo og AstraZenecas i en pressemelding.

Enhertu hadde også stor effekt når det gjelder å redusere svulstene. Objektiv responsrate (ORR) var 42.9% for Enhertu monoterapi og 12.5% for de som fikk kjemoterapi.

Stor tro på behandlingsprinsippet

Roche sitt konkurrerende konjungerende antistoff, HER2-legemidlet Kadcyla, lykkes ikke i en tilsvarende studie med å forlenge livene til pasienter med magesekkkreft etter at de hadde blitt behandlet med kjemoterapi som førstelinje. Både Kadcyla og Enhertu bruker trastuzumab, som er Roche sitt Herceptin som antistoff-komponent, men skiller seg ut på andre områder.

Konjugerede antistoffer er sentralt for Daiichi Sankyos ambisjoner på markedet for kreftbehandling, og selskapet mener at Enhertu har en stor fremtid.

Første HER2-behandlingen som viser overlevelsesgevinst

- Resultatene fra denne studien betyr at Enhertu er den første målrettede HER2-behandlingen som viser en generell overlevelsesgevinst - som er gullstandarden i evaluering av kreftbehandlinger - for HER2-pasienter som tidligere er behandlet for gastrisk kreft, sier Antoine Yver. Hun er Daiichi Sankyos FoU-leder innen onkologi. - Disse dataene er oppmuntrende og meningsfulle siden pasienter med avansert gastrisk kreft har begrensede behandlingsalternativer når de har fått spredning og har en høy dødelighet. Vi samarbeider med legemiddelmyndigheter i flere land for å tilby Enhertu til pasienter med metastatisk gastrisk kreft så raskt som mulig, sier hun.

Potensialet til å bli en ny standardbehandling

- Etter at pasienter med HER2-positiv metastatisk gastrisk kreft har mottatt den første behandlingen med et anti-HER2-regime, er det begrensede muligheter og ingen godkjente HER2-målrettede terapier som er tilgjengelig, sa hovedforfatter av studien Kohei Shitara under presentasjonen på ASCO. Basert på de overbevisende resultatene fra DESTINY-Gastric01-studien, har Enhertu potensialet til å bli en ny standard i behandlingen av disse pasientene, sa han.

Enhertu fikk nylig status som “Breakthrough therapy” av FDA for tredje-linje HER2-positiv gastrisk kreftbehandling og dataene har blant annet blitt sendt til japanske helsemyndigheter for godkjenning.

Enhertu har også vist sterke kliniske data for HER2-positiv brystkreft, noe som ga dem status som “Break through therapy” hos FDA i slutten av 2019.

Også positive data på tarmkreft

På ASCO presenterte de to selskapene også data for Enhertu innen tarmkreft. Astra Zeneca og Daiichi Sankyo holder her på å avslutte en head to head studie mellom Enhertu og Kadcyla som andrelinjebehandling in the second-line setting. Studien heter Destiny-Gastric02. Studien vil trolig være klar i løpet av 2020.

Magesekkreft

I følge Kreftregisteret fikk 392 mennesker magesekkreft i Norge i 2018. 235 menn og 157 kvinner. Gjennomsnittsalderen for de som får diagnosen er 75 år. Fem år etter at pasienten har fått diagnosen, er det 27,8 prosent av mennene og 26,7 prosent av kvinnene som fortsatt lever. Dersom sykdommen oppdages før den har spredd seg, i stadium 1, lever 72,9 prosent av mennene og 69,5 prosent av kvinnene etter fem år.

HER2

HER2 er et protein som fungerer som reseptor for epidermal vekstfaktor (epidermal growth factor, EGF). Genet er oppregulert i om lag 30 prosent av brystkreftsvulster og 20 prosent av magekreftsvulstene. Når HER2-genet er oppregulert vil kreftsvulsten kunne vokse ekstra hissig med stor celletilvekst. HER2 påvises i vevsprøver av svulsten. Hvis det er høy forekomst av HER2 i vevsprøven, er det aktuelt å tilby behandling med medikamenter som binder og blokkerer HER2. I brystkreftbehandling som for eksempel Herceptin (trastuzumab.) Kilde: Store medisinske leksikon.

Powered by Labrador CMS