Legemidler og biotek

Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) har godkjent immunterpikomboen Opdivo og Yervoy som førstelinjebehandling hos pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft med tumorer som testet positivt for biomarkøren PD-L1.
Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) har godkjent immunterpikomboen Opdivo og Yervoy som førstelinjebehandling hos pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft med tumorer som testet positivt for biomarkøren PD-L1.

FDA-ja til immunterapikomboen Opdivo-Yervoy på sterke tre-års data

Bristol Myers Squibbs kombinasjonsbehandling Opdivo-Yervoy har fått markedsføringstillatelse til førstelinjebehandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft i USA. Studien som ligger til grunn for godkjenningen viser at immunterapikombinasjonen gir bedre overlevelse enn kjemoterapi. På ASCO i slutten av denne måneden vil det bli presentert flere data fra studien.

Publisert

I Norge er kombinasjonsbehandling med de to immunsjekk-punkthemmerne Opdivo og Yervoy godkjent for behandling av føflekkreft med spredning og avansert nyrekreft. Med fredagens FDA-beslutning har immunterapikombinasjonen demonstrert at den også har effekt på ikke-småcellet lungekreft. Foreløpig har ikke kombinasjonsbehandlingen fått markedsføringstillatelse for ikke-småcellet lungekreft i Norge eller i Europa.

Både MSDs Keytruda, og Roche sin Tecentriq har FDA-godkjenning på immunterapikombinasjoner for lungekreft, men i motsetning til Bristol Myers Squibbs Opdivo-Yervoy, kombineres Keytruda og Tecentriq med kjemoterapi. Det gjenstår å se om dataene til Bristol Myers Squibb er gode nok til å utfordre konkurrentene.

Bedre og lengre overlevelse

Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) godkjente på fredag Opdivo (nivolumab) + Yervoy (ipilimumab) som førstelinjebehandling hos pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft med tumorer som testet positivt for biomarkøren PD-L1.

FDA-godkjenningen ble gjort på grunnlag av CheckMate-227 studien der kombinasjonen Opdivo og Yervoy ga bedre og lengre totaloverlevelse (OS) enn cellegift. Studien omfattet 793 pasienter der 396 fikk Opdivo og Yervoy og 397 ble behandlet med kjemoterapi.

Utnyttelse av biomarkører og diagnostikk i persontilpasset medisin blir stadig viktigere i kampen mot kreft. Her en en video Bristol-Myers Squibb har laget som forklarer kreftbiologi og dets skjæringspunkt med immunsystemet.

Biomarkører og kreft

Sentrale tre-årsdata

Studien viste at median totaloverlevelsen var 17,1 måneder hos de som fikk immunterapikombinasjonen mot 14,9 måneder for de som fikk kjemoterapi. 63% av pasientene i studien som ble behandlet med Opdivo + Yervoy var i live ett år etter, mens det tilsvarende tallet var 56% for de som ble behandlet med cellegift. Etter to år var henholdsvis 40% og 33% i live. Etter tre år var 33% av pasientene som ble behandlet med Opdivo + Yervoy og 22% av de som ble behandlet med cellegift, fortsatt i live. Disse treårsdatene er avgjørende siden pasientene kun ble behandlet med immunterapikombinasjonen i to år.

Hukommelseceller

Opdivo og Yervoy er ifølge en pressemelding fra Bristol Myers Squibb en unik kombinasjon av to sjekkpunkthemmende immunterapier som har potensiale til å virke synergisk mot to ulike sjekkpunkter - PD-1 og CTLA-4 - for å ødelegge kreftcellene. Yervoy (CTLA-4) hjelper med å aktivere og spre T-celler, mens Opdivo (PD-1) hjelper T-cellene til å oppdage svulsten.

Noen av T-cellene som er stimulert av Yervoy kan utvikle seg til å bli hukommelseceller med en immunologisk hukommelse som kan gi en mer langvarig immunrespons.

Bristol Myers Squibb legger senere i denne måneden frem mer informasjon om CheckMate-227 studien på den store konferansen ASCO, og vi kommer tilbake til disse dataene senere.

"Pasienter med metastatisk lungekreft har et behov for nye behandlingsalternativer som kan gi varige respons, sier Matthew D. Hellmann som ledet CheckMate-227 studien i en kommentar til FDA-godkjenningen. Han er onkolog ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

- Resultatene fra CheckMate -227-studien viser at bruk av to immunterapier gir pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft en mulighet for langvarig overlevelse, sier han.

At tidligere ubehandlede pasienter nå har tilgang til en kombinasjonsbehandling med to immunterapier uten bruk av cellegift som gir en overlevelsesgevinst selv etter tre år, er et viktig skritt i behandlingen av sykdommen, sier Bristol Myers Squibb i pressemeldingen.

To hovedtyper lungekreft

Lungekreft deles inn i to hovedtyper, småcellet og ikke små-cellet. Ca 20 % av alle lungekrefttilfeller er småcellet, og det er den varianten som er mest aggressiv. Den ikke-småcellede varianten utgjør 80 % og har ofte et langsommere forløp. Vanlige symptomer på lungekreft er hoste, slimproduksjon, pipelyder i brystet og brystsmerter.

Bare 25 prosent av lungekreftpasienter kan opereres, og mange av disse viser seg under operasjonen å ha en kreftsvulst som ikke lar seg fjerne. Man regner at bare cirka ti prosent av tilfellene lar seg helbrede.

Opdivo og Yervoy

Yervoy (Ipilimumab) er et monoklonalt CTLA-4 antistoff som spiller en avgjørende rolle i reguleringen av kroppens naturlige immunforsvar. Når Yervoy blokkerer denne aktiviteten, blir kroppens naturlige immunsystem styrket for å kunne angripe og bekjempe kreftcellene.

PD-1 hemmeren Opdivo (Nivolumab) er et antistoff (en type humant protein) som virker mot kreftceller ved å hindre/blokkere dem fra å binde seg til- og aktivere PD-1 (et molekyl i kroppen). Dersom kreftcellene binder seg til PD-1 vil det hemme immunforsvaret. Nivolumab hjelper kroppen med å reaktivere immunforsvaret og til å bekjempe kreftcellene.

Både Opdivo og Yervoy er godkjent i Norge for behandling av føflekkreft med spredning. Dersom man kombinerer disse to medikamentene har man i kliniske studier sett bedre resultater enn når de gis hver for seg. Behandling med Opdivo kombinert med Yervoy forårsaker oftere og mer alvorlige bivirkninger enn om stoffene gis hver for seg.

Kilde: Kreftlex

Powered by Labrador CMS