Legemidler og biotek

Data fra fase 3-studien DESTINY-Breast04 for Enhertu (trastuzumab deruxtecan) i brystkreft med lavt HER2-uttrykk, skal offentliggjøres i en plenumspresentasjon

AstraZenea og Daiichi Sankyo presenterer Enhertu fase 3-studie i brystkreft med lavt HER2 uttrykk

AstraZeneca og Daiichi Sankyo presentere resultater fra hele 18 godkjente og eksperimentelle legemidler på ASCO - verdens største kreftkongress - som arrangeres mellom 3.-7. juni.

Publisert

Størst interesse knytter det seg til presentasjonen av nye data for kreftmedisinen Enhertu som vil ifølge selskapet vil «vise potensiale til å forbedre overlevelse for pasienter med metastaserende brystkreft og definere et nytt segment innen HER2-lav sykdom».

De 18 legemidlene vil bli presentert i mer enn 100 forskningssammendrag (abstracts), inkludert ni muntlige presentasjoner og en plenumspresentasjon av DESTINY-Breast04 fase 3-studien for Enhertu (trastuzumab deruxtecan) i brystkreft med lavt HER2-uttrykk.

55 prosent av brystkrefttilfellene regnes som HER2-lav.

I fjor var data fra DESTINY-Breast03 den største nyheten på den europeiske kreftkongressen ESMO. Studien slo fast at Enhertu ga en signifikant høyere progresjonsfri overlevelse (PFS) hos samtlige subgrupper hos pasienter med HER2-positiv metastatisk brystkreft sammenlignet med dagens norske standardbehandling Kadcyla. Begge legemidlene retter seg mot HER2 positiv brystkreft. Kadcyla brukes i Norge i dag til andrelinjebehandling av HER2-positiv brystkreft ved spredning til brystregionen eller ved fjernspredning.

- Våre fem ledende onkologiske legemidler har hver for seg satt nye standarder for pasientutfall for mange kreftformer. Dataene som vil legger frem på ASCO i juni vil demonstrere vår vedvarende forpliktelse til å innovere med disse legemidlene så vel som deres langsiktige innvirkning i behandlingen. Banebrytende data fra DESTINY-Breast04 vil demonstrere potensialet til Enhertu for å behandle pasienter med lavt HER2-uttrykk i metastatisk brystkreft som aldri før har vært kvalifisert for HER2-målrettede behandlinger, sier Dave Fredrickson, Executive Vice President, i AstraZenecas Oncology enhet.

Enhertu er utviklet av japanske Daiichi Sankyo og AstraZeneca i fellesskap og de to legemiddelfirmaene jobber nå sammen for å kommersialisere det målrettede legemidlet. De to selskapene inngikk et globalt samarbeid for i fellesskap å utvikle og kommersialisere Enhertu i mars 2019, bortsett fra i Japan hvor Daiichi Sankyo har eksklusive rettigheter. Daiichi Sankyo er ansvarlig for produksjon og forsyning av Enhertu globalt. En tilsvarende avtale ble inngått i 2020 for et annet antistoff legemiddelkonjugat som heter Datopotamab Deruxtecan.

Bispesifikk PD1-CTLA4-antistoff

AstraZeneca opplyser i en pressemelding at de også vil presentere lovende kliniske data fra legemidlet med det foreløpige navnet MEDI5752 som er deres bispesifikke PD1-CTLA4-antistoff i avansert nyrecellekarsinom. Det er designet for å ha begge disse klinisk validerte sjekkpunktmålene i ett molekyl, og levere effekt med en forbedret bivirkningsprofil.

Dave Fredrickson, Executive Vice President, i AstraZenecas Oncology enhet.
Powered by Labrador CMS