Legemidler og biotek,   Kliniske studier

Ny norsk studie gir svar på spørsmål om mest effektiv behandlingstid ved avansert eggstokkreft
Ny norsk studie gir svar på spørsmål om mest effektiv behandlingstid ved avansert eggstokkreft

Ny norsk studie gir svar på spørsmål om mest effektiv behandlingstid ved avansert eggstokkreft

I en ny norsk studie som nå er muntlig presentert på ASCO analyserte forskerne den optimale varigheten i behandling med Avastin (bevacizumab) kombinert med kjemoterapiene karboplatin og paklitaksel hos pasienter med avansert eggstokkreft.

Publisert

I dag er standardbehandlingen Avastin 15 mg/ kg hver tredje uke i 15 måneder med kjemoterapi, men den optimale dosen med Avastin er ikke bestemt. Det ville forskerne av denne studien finne ut av.

Konklusjonen var at standarddose er like effektiv som lengre behandlingstid.

Historien bak

Næring er nødvendig for at en tumor skal vokse, og for å skaffe seg næring til alle svulstcellene dannes det nye blodkar inne i svulsten etter hvert som den vokser. Å stoppe dannelsen av nye blodkar er derfor en viktig behandlingsmulighet. Vascular Endothelial Growth Factor eller VEGF er en sentral del i dannelsen av nye blodkar.

-Man har tidligere testet Avastin i flere kombinasjoner med cellegift og andre behandlinger for å finne ut hva som er mest effektivt, sier Gunnar Kristensen.

Firmaet Roche utviklet Avastin (bevacizumab), som er et antistoff mot VEGF. Og på 2000 tallet ble det publisert flere artikler som viste effekt av Avastin i behandling ved tilbakefall av eggstokkreft.

Derfor ble avgjørelsen tatt om å utføre to fase 3 studier for å se på effekten av Avastin i behandling av tilbakefall ved eggstokkreft etter operasjon.

Studiene startet i 2005.

Designet på de to studiene var noe forskjellig. Studiene ble kalt ICON 7 og GOG 218. i begge studiene ville de prøve å gi Avastin samtidig med kjemoterapi som en vedlikeholdsbehandling, men i ICON 7 studien var den totale behandlingstiden med Avastin 12 måneder og i GOG 218 var den 15 måneder.

Begge studiene viste gode resultater, men i etterkant har det vært en diskusjon om hva den optimale behandlingstiden med Avastin er. I etterfølgende studier på Avastin behandling ved residiver har man valgt å fortsette med Avastin inntil progresjon.

Kristensen forteller at derfor besluttet de, American Gynecological and Obstetrical Society, Groupe d'Investigateurs Nationaux pour les Etudes des Cancers de l'Ovaire og Nordic Society of gynecological oncology, å foreta en studie til vurdering av den optimale lengden med behandling etter avsluttet siste behandling.

Studien ble utført som en European Network of Gynaecological Oncological Trial group studie og fikk kallenavnet BOOST.

AGO studiegruppen sponset studien.

Lang behandlingstid ga ikke økt effekt

-Da vi startet studien brukte vi allerede Avastin sammen med cellegift. Det gjør vi fortsatt, men vi vil jo gjerne forebygge at sykdommen kommer tilbake eller utvikler seg mer, derfor fortsetter pasientene også på Avastin etter de er ferdig behandlet med cellegift. En såkalt vedlikeholdsbehandling. Så langt viste vi at 12-15 måneder var effektivt, men vi ville vite om det var hensiktsmessig å behandle dem lengre. Altså i 30 måneder. Det fant vi ut at det ikke var.

Den lange behandlingstiden ga altså ingen økt effekt målt ved tid til progresjon eller overlevelse.

I BOOST, som er en multisenter, åpen, randomisert 2- arm fase 3 studie, fikk kontrollgruppen Avastin i en en samlet behandlingstid på 15 måneder, som i GOG 218. Studiegruppen derimot fikk Avastin i en samlet behandlingstid på 30 måneder eller inntil progresjon eller uakseptable bivirkninger.

-Grunnen til at vi valgte 30 måneder var at da har gjennomsnittlig mer enn 50 prosent av pasientene med fremskreden eggstokkreft opplevd tilbakefall med den behandling som var vanlig da studien ble gjennomført. Standardbehandling av eggstokkreft i Norge er operasjon om det er mulig, samt seks kurer med cellegift. De siste om lag ti årene har vi også gitt behandling med Avastin til pasienter med høy risiko for tilbakefall, sier Gunnar Kristensen

Det er viktig å gi optimal behandling til pasientene, men samtidig unngå unødvendig behandling som kan medføre bivirkninger og ubehag samt medføre unødvendig belastning av samfunnets ressurser, understreker Kristensen da vi spurte han hvorfor denne studien var viktig å undersøke.

For behandling med Avastin er nemlig ikke for alle.

-Avastin skal bare gis til de som er høyrisikopasienter, det har liten effekt å gi det til andre. I noen land, som Tyskland, gir de Avastin til alle med eggstokkreft, men det har som sagt liten effekt og er egentlig bare unødvendig og kostbart.

I Norge vil man fortsette med nåværende praksis, der de rette pasientene, altså høyrisikopasientene, får tilbudt behandling med et VEGF antistoff, for eksempel Avastin, i tilfelle man ikke har fått fjernet all eller nesten all tumorvev med operasjon.

-Avastin med cellegift er en ganske effektiv tilleggsbehandling, men igjen kun for de pasientene som trenger det.

Godt samarbeid

Studien er som nevnt en multisenter studie og har vært et samarbeid mellom flere land og sentre i Europa.

-Det er viktig å påpeke at vi, altså Norge og resten av Norden, har et veldig godt samarbeid internasjonalt og spesielt innenfor Europa til forskning på gynekologisk kreft. Vi må samarbeide for å samle nok pasienter til studier. I vårt multinasjonale forskningsmiljø diskuterer vi også hva som bør ses på videre.

-Gynekologiskkreft er en nisje innenfor onkologi, så vi må samarbeide internasjonalt i studier for å finne ut hva som fungerer. Eggstokkreft er også en veldig vanskelig sykdom å behandle, så det er fortsatt mye som vi må se videre på, avslutter Gunnar Kristensen.

Dette er studiens resultater:
Endpoint BEV15 (n=464) BEV30 (n=463) p= value
PFS events, n (%) 333 (72) 340 (73)
Median PFS, months (95% CI) 24.2 (22.2 - 26.5) 26.0 (23.7- 29.7)
PFS HR (95% CI) 0.99 (0.85 - 1.15) P= 0.90
Restricted mean PFS (95 % CI)* 39.5 (36.3 - 42.7) 39.3 (36.2 - 42.4) P= 0.92
OS events, n (%) 257 (55) 275 (59)
Median OS, months (95% CI) 54.3 (51.0 - 64.6) 60.0 (54.0 68.6)
OS HR (95% CI) 1.04 (0.87 - 1.23) P= 0.68
Restricted mean OS (95% CI)* 60.4 (57.2 - 63.6) 60.8 (57.8 - 63.8) P=0.87

*Utført på grunn av bevis for ikke-proporsjonale farer, begrenset på tidspunktet for sist observerte hendelse (BEV15 / BEV30)

Powered by Labrador CMS