Legemidler og biotek,   Kliniske studier

Norske BerGenBio vil denne helgen legge frem data om Axl-kinase hemmeren Bemcentinib

Lovende resultater for norsk kreftmedisin på lungekreft

Norske BerGenBio la i denne helgen frem en poster på ASCO om kreftmedisinen bemcentinib.

Publisert

Bemcentinib er et legemiddel som hemmer (blokkerer) virkningen av et protein kalt Axl-kinase som er viktig i regulering av vekst og overlevelse av kreftceller. Virkningen av Axl-kinase kan være spesielt viktig for å kontrollere kreftcellenes evne til å spre seg i kroppen. Bemcentinib gis som kapsler.

AXL er i følge BerGenBio overuttrykt i mange kreftformer, og har blitt identifisert som en markør for dårlig prognose for pasienter med ikke-småcellet lungekreft. AXL-overuttrykk er involvert i utvikling av resistens mot EGFR-hemmere inkludert Tarceva (erlotinib) og Tagrisso (osimertinib).

Har du for mye av AXL genet kan det gjøre at du utvikler en immunitet mot EGFR-hemmere som skal uskadeliggjøre EGFR proteinet. Dette proteinet er involvert i vekst og spredning av kreftceller.

En tidligere effektstudie viste at AXL-hemmeren bemcentinib sammen med Keytruda (pembrolzumab) hadde en objektiv responsrate (ORR) på 33 prosent hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft som tidligere ikke hadde fått immunterapi og som var AXL-positive.

Studien

I studien som nå er presentert på ASCO ble bemcentinib testet ut i kombinasjon med Tarceva.

Konklusjonen av studien var at bemcentinib og Tarceva i kombinasjon tolereres godt av pasientene med ikke- småcellet lungekreft. Lovende effekter ble også observert i en subgruppe av pasienter som enten hadde fått tilbakefall etter en EGFR-hemmer eller mottok Tarceva mens de var i remisjon i første linje. Forskerne sier også at ytterligere studier av kombinasjonsbehandling med bemcentinib og Tarveca er nødvendige for å undersøke fordelene ved denne kombinasjonen.

Powered by Labrador CMS