En ny rapport fra Menon Economics viser at sjeldne sykdommer koster samfunnet 167 milliarder kroner årlig. - Det er på nivå med de aller største diagnosegruppene som kreft og revmatisme, sier Erland Skogli.

Ny Menon-rapport: Sjeldne sykdommer er sjeldent dyrt

Samfunnskostnadene knyttet til sjeldne sykdommer er 167 milliarder kroner årlig. Det er på nivå med de aller største diagnosegruppene i Norge. Det viser rapporten “Kartlegging av samfunnskostnader knyttet til sjeldne sykdommer i Norge” som ble presentert på Arendalsuka.

Publisert Sist oppdatert

Til sammenligning er samfunnskostnadene relatert til kreft 210 milliarder kroner årlig i følge en rapport fra Oslo Economics

Rappporten om sjeldne sykdommer er den første av sitt slag både i Norge og internasjonalt, og er utarbeidet av Menon Economics på vegne av Koalisjonen for sjeldne sykdommer.

Av de samlede samfunnskostnadene på 167 milliarder kroner utgjør sykdomsbyrden - det samfunnsøkonomiske tapet knyttet til redusert livskvalitet og tapte leveår - mer enn 100 milliarder kroner. Kostnader til helse- og omsorgstjenester estimeres til i underkant av 50 milliarder hvorav arbeidskostnadene til pårørende står for om lag 9 milliarder. Produksjonstapet som oppstår som følge av sjeldne diagnoser holder personer ute av verdiskapende arbeid estimeres til i underkant av 20 milliarder kroner årlig, forteller Erland Skogli. Han leder Menons arbeid innenfor helse og helseøkonomi samt innovasjon i offentlig og privat sektor. Han har hatt med seg et team bestående av Caroline Aarre Halvorsen, Caroline Vinter og Ole Magnus Stokke.

En stor pasientgruppe

I august i fjor la Solberg-regjeringen frem Strategi for sjeldne diagnoser. Her ble det etablert en ny definisjon for sjeldne diagnoser og helsetilstander som Menon Economics har brukt til å beregne samfunnskostandene: Strategien slår fast at «En sjelden tilstand defineres som en helsetilstand med lav prevalens dvs. med veiledende forekomst færre enn 5 av 10.000 innbyggere. Forekomsten av sjeldne diagnoser er estimert til 3,5–5,9 % av befolkningen Med et folketall på 5,4 millioner betyr det at 190 000–320 000 personer i Norge har en sjelden diagnose eller tilstand. Til sammenligning har ca. 245 000 personer (4,7 %) i Norge en kjent diabetesdiagnose. Det finnes om lag 7000 sjeldne diagnoser.

Menon-rapporten ble debbattert av et kompetent panel, fra venstre: Truls Vasvik, stortingspolitiker(Ap), Hilde Alice Skåra Gunvaldsen, Nestleder, KrFU, Terje Søviknes, nestleder i FrP, Ellen Damhaug Scheel, styremedlem i FFO, Asbjørg Stray-Pedersen, leder, Norsk Forening for Medisinsk Genetikk, Arvid Heiberg, professor Emeritus på OUS og Stein Are Aksnes, leder i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Majoriteten av sjeldne diagnoser er medfødte og påvises i barndommmen. I tillegg er det flere av de mest alvorlige sjeldne diagnosene som medfører funksjonshemming og dermed omfattende behov for tjenester.

Ny kunnskap

- Strategien var etterlengtet, men viste også at det fortsatt er et betydelig behov for mer kunnskap på feltet, sier Kristin Mesteig som er sjef for myndighetskontakt i Sanofi og medlem av Koalisjonen for sjeldne sykdommer

Menonrapporten gir en helt ny inngang til forståelsen til det å leve med en sjelden sykdom i Norge. Fokuset settes på hvilke muligheter har vi for å redusere samfunnskostnadene knyttet til sjeldne diagnoser, sier hun.

Norge en sinke

Overlege Asbjørg Stray-Pedersen jobber på Nyfødtscreeningen på OUS og leder Norsk Forening for Medisinsk Genetikk. Hun at mener Norge er en sinke i å innføre nye avanserte medisiner. - Det er store gevinster å hente ved å innføre noen av de banbrytende kurative behandlingene. Mange spedbarn kan kureres for sin medfødte sykdom med de nye innovative legemidlene Det er bra at Menon-rapporten rapporten setter et kronebeløp på hva disse sykdommene kost, sier hun.

Ellen Damhaug Scheel er styremedlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og er utålmodig på at det settes i verk tiltak for å følge opp regjeringens strategi for sjeldne diagnoser. Vi opplevde på nært hold utfordringene ved at det etableres et A-lag og et B-lag når det tok lang td før cystisk fibrose-legemidlet Kaftrio endelig ble godkjent i Beslutningsforum.

- Norge har siden midten av 1970-tallet jobbet systematisk med å bygge opp god kompetanse og tjenester som sikrer at de som lever med en sjelden tilstand får et helsetilbud som ser pasientene i et livsløpsperspektiv. Samtidig er feltet i endring og det er et behov for å utvikle tjenestene for å tilpasse seg en ny medisinsk virkelighet hvor stadig flere med en sjelden diagnose kan få tilgang til medisinsk behandling, sier Stein Are Aksnes, leder, Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

Powered by Labrador CMS