Legemidler og biotek

Flått-vaksinering er doblet på ett år

Stadig flere sør- og østlendinger vaksinerer seg mot den alvorlige virussykdommen skogflåttencefalitt. Apotekene har hittil i år levert dobbelt så mange vaksiner som på samme tid i fjor. Viruset finnes i spyttkjertlene til flåtten og kan derfor overføres rett etter et flåttbitt. Her får du gode råd om hvordan du kan unngå å bli bitt.

Publisert

Skogflåttencefalitt også kjent som TBE, er en infeksjon i hjernen som kan oppstå etter at virus er overført ved flåttbitt. TBE står for «Tick-Borne Encephalitis» eller flåttoverført hjernebetennelse, og er en sjelden, men svært alvorlig virussykdom. Viruset overføres via flåttbitt, og kan føre til hjernebetennelse. I dag finnes det ingen behandling mot selve sykdommen, men du kan forebygge TBE med en effektiv vaksine.

Fjern flåtten så fort som mulig

Det er den samme flåttarten som overfører TBE-viruset som overfører den mer kjente borreliasykdommen, som er mye vanligere i Norge.

TBE må ikke forveksles med bakteriesykdommen borreliose. Denne sykdommen overføres også gjennom flåttbitt. Men mot borreliose finnes det ikke vaksine. Risikoen for å bli smittet med TBE-virus er lavere enn for å bli smittet med borrelia.

Borreliabakterien oppholder seg i flåttens tarmsystem. Hvis man blir bitt av en flått som inneholder borrelia vil det ta omtrent 24 timer før bakterien beveger seg fra flåttens mage og over til deg. Hvis flåtten fjernes innen ett døgn er det liten risiko for å bli smittet.

I motsetning til borrelia, kan TBE-viruset overføres idet flåtten biter. Det er derfor viktig å fjerne flåtten så fort som mulig før den biter seg fast. Her får du gode råd for å unngå å bli bitt.

Flere vaksinerer seg

TBE har fått mer oppmerksomhet de siste årene, og fra 2016 har vi sett en sterk økning i antall personer som tar TBE-vaksine.

I første halvår 2019 har antallet vaksiner solgt i apotek økt kraftig, sammenlignet med de foregående årene. Det er solgt 17 600 vaksinedoser, som er en økning på 91 prosent fra 2018. Sammenlignet med første halvår 2016 er det en tredobling.

Smitte

Viruset overføres til mennesker gjennom flåttbitt av infisert flått. TBE-virus finnes først og fremst hos smågnagere, særlig mus. Flått får viruset i seg ved å suge blod fra mus som inneholder viruset. Flåtten trives best i områder med fuktig skogbunn og vekslende løvskog og åpen mark.

Anbefaler vaksinering

I 2018 ble det rapportert inn 26 tilfeller av TBE i Norge. Det finnes en vaksine mot TBE-viruset som er veldig effektiv. Folkehelseinstituttet anbefaler at barn og voksne som oppholder seg mye ute i naturen i de største risikoområdene (Agder-fylkene, Telemark, Buskerud og Vestfold) og som ofte blir bitt av flått bør vurdere å ta TBE-vaksinen. Vaksinen anbefales spesielt til de som jobber i skog og mark i disse områdene. I Sverige ble det meldt inn 385 tilfeller av TBE i 2018. Vaksinen kan derfor også være aktuell som reisevaksine, bl.a. hvis du skal oppholde deg mye i skog og mark i Øst-Europa, Sentral-Europa og i deler av Sverige.

Les mer om skogflåttencafelitt hos Folkehelseinstituttet

Les mer mer om TBE hos Pfizer.no

Flest som vaksinerer seg i Aust-Agder og Vestfold

Aust-Agder og Vestfold har den høyeste andelen vaksinerte, der omkring 3 personer pr. 1000 innbyggere har vaksinert seg. Deretter følger Vest-Agder og Telemark. Også i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold har det blitt mer vanlig å ta vaksinen. I Innlandsfylkene og fylkene fra Sogn og Fjordane og nordover, er det vaksinen lite brukt, og dette er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger.

En fjerdedel av alle TBE-vaksinene som er solgt fra apotek, er til barn under 16 år. Denne andelen har vært stabil i flere år, som betyr at stadig flere barn også får vaksinen. Det er færrest i alderen 20-40 år som tar vaksinen. Størst andel vaksinerte finner vi i aldersgruppene 5-15 år og 55-75 år.

Flåttvaksine: Det finnes i dag ingen medisin som kan kurere sykdommen, men det finnes en vaksine som kan forebygge TBE. Den herter TicoVac og TicoVac Junior Foto: Pfizer

Slik unngår du flåttbitt

  • Bruk gjerne lange bukser når du er ute i naturen, og pass på at du er godt tildekket ved anklene. Ta gjerne sokkene over buksene.
  • Gå på stier i stedet for steder med høyt gress, lyng og kratt hvis mulig.
  • Bruk flått/myggmiddel. Insektmidler med dietyltoluamid (DEET) eller icaridin på hud og klær kan redusere antall flått som fester seg. Det finnes også fritidsklær som er impregnert med permetrin.
  • Gå med lyse klær. Det gjør det mye enklere å se flåtten.
  • Etter ferdsel i flått-områder bør man sjekke klær, hud og hår nøye. Det er viktig å sjekke hele kroppen. Særlig områder som ikke er så synlige (som hodebunn hos barn).Husk at skogflåtten er veldig liten og kan være vanskelig å se.
  • Flått kan krype rundt på klær og hud i noen timer før de biter seg fast. Det er lurt å skifte klær etter ferdsel i flått-områder. Flått kan faktisk overleve en runde på 40°C i vaskemaskinen, så for å være sikker på at eventuelle flått forsvinner bør tøyet vaskes på 60°C, eller henges ute til tørk i solen.
  • I hagen kan du kontrollere flåttbestanden ved å holde gress og annen vegetasjon kort. Flått tåler ikke tørke.
  • Har du hund eller katt, bør du undersøke dem daglig for flått. Veterinæren kan skrive ut resept på flåttmiddel.

Kilde: Flåttsenteret

Det er den samme flåttarten som overfører TBE-viruset som overfører den mer kjente borreliasykdommen, som er mye vanligere i Norge.

Dette er symptomene på hjernebetennelse etter flåttbitt

Blir du smittet med TBE-viruset etter flåttbitt, kan du i noen tilfeller få influensaliknende symptomer etter omtrent 1–2 uker, som lett feber, smerter i hode og kropp og eventuelt kvalme og oppkast. Symptomene varer i underkant av en uke, og vil hos to av tre av dem som blir syke, aldri komme igjen.

Hos en av tre som får symptomer, vil TBE-viruset spre seg til hjerne og ryggmarg. Etter en feberfri uke vil du kunne få nye og kraftigere symptomer på hjernebetennelse (høy feber, hodepine, stiv nakke, brekninger, sløvhet, forvirring, gangforstyrrelser og lammelser). Lammelser oppstår hos ca. 10 % av dem som får hjernebetennelse. De fleste blir friske igjen etter lang tid, men enkelte får varige skader i nervesystemet. Typiske langtidsplager er problemer med korttidshukommelse, konsentrasjonsproblemer, tretthet og hodepine. Dødeligheten hos de som blir syke er omtrent 1 % i Vest-Europa.

Kilde Pfizer.no

TBE er en sjelden, men alvorlig virussykdom som kan gi infeksjon i hjernen. Viruset overføres via flåttbitt. I dag finnes det ingen behandling mot selve sykdommen, men du kan forebygge TBE med en effektiv vaksine. Kilde: Pfizer

Om TBE-vaksinen

For immunfriske personer under 60 år består grunnvaksinasjonen av tre doser. De to første dosene skal man ta med et mellomrom på en-tre måneder, og den tredje dosen skal tas 5-12 måneder etter den andre dosen. Ideelt sett bør man ta den første dosen i løpet av vinteren slik at man er tilstrekkelig beskyttet før flåttsesongen begynner, men dersom det er behov for rask beskyttelse kan man også ta hurtigvaksinasjon, det vil si at dose 2 tas 14 dager etter den første dosen.

Det trengs altså tre doser TBE-vaksine for å oppnå immunitet.

Vaksinen blir gitt med sprøyte i overarmen. For personer over 60 år og personer med immunsvikttilstander består grunnvaksinasjon av 4 doser. De tre første dosene gis med 1-2 måneders intervall. Dose 4 bør gis innen 1 år fra første dose og før påfølgende sesong.

Oppfriskningsdoser (booster) er nødvendig for vedvarende beskyttelse. Dersom man er under 60 år tas disse hvert 5 år, dersom man er over 60 år bør man ta en booster dose hvert 3 år. Når det gjelder pris på TBE vaksine så koster den omtrent 300 kr per dose. I tillegg kommer kostnaden med å få satt vaksinene hos fastlege eller ved vaksinasjonskontor.

Kilde: Flåttsenteret

Powered by Labrador CMS