Legemidler og biotek,   Coronaviruset

Rasjonering av Paracet - frykt for mangel på livsviktige legemidler

Det er mangel på virkestoffet paracetamol som følge av Corona-utbruddet. Legemiddelverket innfører derfor rasjonering på Paracet. Det er også fare for at Norge kan gå tom for livsviktige medisiner. Regjeringen frykter særlig at det vil bli mangel på antibiotika og andre legemidler som sykehusene trenger ved intensivbehandling som for eksempel bedøvelsesmidler, smertestillende og legemidler som hjelper mot pustevansker.

Publisert

Salg av reseptfri paracetamol er begrenset til én pakke på 20 tabletter per kunde og , både i apotek og dagligvarehandel.

Legemiddelverket innfører også rasjonering for vanlig «hvit resept». Apoteket kan utlevere maksimalt 100 tabletter om gangen. I underkant av 300 000 pasienter får årlig paracetamol  på «hvit resept». Dette gjelder ikke blå resept. Salg av reseptfri paracetamol er begrenset til én pakke på 20 tabletter per kunde, både i apotek og dagligvarehandel.

- Målet er å sikre rettferdig fordeling av de legemidler som er tilgjengelige og unngå hamstring. Vis solidaritet og følg råd fra apotek og lege, sier direktør Audun Hågå i Legemiddelverket.

Kan gå tom for livsviktige medisiner

Selv før coronapandemien var helsemyndighetene bekymret for medisinmangel. Nå er det en reell fare for at Norge kan gå tom for livsviktige medisiner.

Pandemien gjør at alle land i verden nå hamstrer livsviktige legemidler. Regjeringen frykter en global legemiddelmangel som vil gjøre det umulig å skaffe legemidler på det internasjonale markedet. Forrige fredag tok derfor Regjeringen grep for å hindre at apotekkjedene selger livsviktige legemidler de har på lager til andre land.

Regjeringen frykter særlig at det vil bli mangel på antibiotika og andre legemidler som sykehusene trenger ved intensivbehandling som for eksempel bedøvelsesmidler og smertestillende. Derfor vil regjeringen stoppe apotekkjedenes eksport av legemidler.

I en ny rapport skriver Folkehelsinstituttet at en full coronaepidemi vil sette i gang i mai og kan vare ett år. Nå ber FHI at helsetjenesten forbereder seg på at 14 prosent av befolkning (733 000) blir syke at 22 000 trenger sykehusbehandling og at 5 500 vil trenge intensivbehandling med behov for mekanisk pustehjelp. Norsk helsevesen har til vanlig rundt 450 intensiv-sengeplasser.

Les også: FHI-rapport - 733.000 blir syke og 5.500 vil trenge intensivbehandling med mekanisk pustehjelp

Audun Hågå sier at Legemiddelverket følger forsyningssituasjonen nøye.

- Regelverk som regulerer parallelleksport og muligheten til å rasjonere legemidler kan være viktige virkemidler for å ivareta norske pasienter når det er fare for mangel på bestemte legemidler, sier han.

Her er SLVs paracetråd

Råd til pasienter: 

  • Har du vanlig «hvit resept» på paracetamol, får du maksimalt 100 tabletter paracetamol av gangen. Du kan få ny forsyning etter 14 dager. 

Råd til leger: 

  • Informér pasienten om at det er rasjonering på paracetamol. 
  • Ikke forskriv større mengder paracetamol enn nødvendig.
  • Rasjoneringen gjelder ikke for pasienter som får paracetamol på blå resept.

Råd til apotek: 

  • Apoteket kan kun utlevere maksimalt 100 tabletter per kunde til de som har vanlig «hvit resept».
  • Apotek må sjekke at det går minimum 14 dager mellom hver utlevering på vanlig «hvit resept». 
  • Som vanlig kan ikke apotek utlevere mer enn én pakning reseptfri paracetamol per kunde.
  • Rasjoneringen gjelder ikke for pasienter som får paracetamol på blå resept. Apotekene bør likevel unngå å levere ut for mer enn tre måneder av gangen.
Powered by Labrador CMS