Legemidler og biotek,   Helseteknologi

Videobaserte legetjenester øker kraftig. Men nå viser en amarikansk studie at Nettleger skriver oftere ut antibiotika og de skrev ut antibiotika ved tilstander der denne behandlingen ikke hjelper.

Nettleger feilbehandler oftere barn

Publisert

Nettleger skriver oftere ut antibiotika til barn med luftveisinfeksjon enn ved fysisk legekonsultasjon. Nettleger skriver også oftere ut feil antibiotika.

Det viser en ny studie som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Pediatrics.

De amerikanske forskerne benyttet seg av data fra en nasjonal database for privat sykeforsikring som omfatter 4 millioner barn. Forskerne undersøkte utfallet av alle legebesøk for barn i alderen 0-17 år på grunn av akutt luftveisinfeksjon fra 2015 til 2016. Studien omfattet analyser at 4604 telemedisinske konsultasjoner, 38 408 konsultasjoner ved legevakter og 485 201 konsultasjoner hos praktiserende leger.

Nettleger skriver ut mer antibiotika
Barna fikk resept på antibiotika ved 52 prosent av nettlegebesøkene, 42 prosent av legevakt-besøkene og 31 prosent av primærhelsetjeneste-besøkene.

Studien konkluderer med at nettlegene skrev ut antibiotika oftere enn legene som hadde et fysisk møte med pasientene.

– Nettlegene skrev oftere ut antibiotika og de skrev ut antibiotika ved tilstander der denne behandlingen ikke hjelper, for eksempel ved vanlig forkjølelse. Og i andre situasjoner fikk barn med bakterieinfeksjoner som ørebetennelse, bihulebetennelse eller halsbetennelse en type antibiotika som ikke er den anbefalte behandlingen, sier barnelege ved Children’s Hospital of Pittsburgh Kristin Ray, som ledet studien.

Antibiotikavalget stemte med de kliniske retningslinjene i 59 prosent av reseptene fra nettlegene, 67 prosent hos akuttlegene og 78 prosent hos primærhelsetjenesten.

Vil møte fastlegen ansikt til ansikt
I Norge har flere videotjenester til legekonsultasjoner sett dagens lys. Regjeringen vil innføre krav om at fastleger skal tilby videokonsultasjon. Men det er bare 14 prosent som mener at det siste besøket hos fastlegen ikke hadde trengt å være fysisk. Kun 1 prosent har hittil hatt videokonsultasjon med fastlege eller privat allmennlege. Dette fremgår i en undersøkelse blant 1162 norske innbyggere som Kantar TNS Norsk Gallup har gjort for Direktoratet for e-helse. HealthTalk har skrevet om denne undersøkelsen her.

Brukes mest av barnefamilier

Statistikk fra Sverige viser enorm vekst for videobaserte legetjenester. Det er over 30.000 videokonsultasjoner i måneden i Sverige.  Vanligvis øker bruken av helsetjenestene jo eldre man blir. For videokonsultasjoner er mønsteret motsatt. Storforbrukerne er de som er under 35 år, med småbarn under fire år som den aller største gruppen. Én av fire konsultasjoner med småbarn i Stockholms Län gjøres på video.Powered by Labrador CMS