Legemidler og biotek

Pasientene vil møte fastlegen ansikt til ansikt

Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil