- Imponerende forskning av våre danske kolleger

- Jeg er imponert over den forskerinitierte TIL-studien som vår danske kollega Inge Marie Svane fra Herlev Hospital og John Haanen fra Netherlands Cancer Institute har ledet. Det blir spennende å se om det europeiske legemiddelbyrået EMA vil godkjenne behandlingen.

Publisert Sist oppdatert

Det sier overlege Anna Winge-Main til HealthTalk etter at TIL-studien i går ble presentert på et Presidential Symposium (abstract #LBA3). I studien ble danske og hollandske pasienter med melanom i stadium IIIC-IV randomisert til behandling med enten T-celleterapi med tumorinfiltrerende lymfocytter eller Yervoy (ipilimumab).

Winge-Main forteller at studien viser en markant forbedring av progresjonsfri overlevelse (PFS) med T-celleterapi og en betydelig høyere responsrate sammenlignet med ipilimumab.

- Pasientene på TIL-terapien hadde en median progresjonsfri overlevelse på 7,2 måneder vs. 3,1 måneder i ipilimumab-gruppen og pasientene i TIL-gruppen hadde 20 prosent komplette responser versus 7 prosent i ipilimumab-gruppen, sier hun.

Svakheter ved studien

Men hun peker også på et par svakheter ved studien: TIL-studien startet for 8 år siden og den gang var behandlingen med CTLA-4 hemmeren ipilimumab standardbehandling for denne pasientgruppen.

- Men i dag er gullstandarden en kombinasjonsbehandling der vi gir immunsjekkpunkthemmeren nivolumab (Opdivo) i tillegg, sier Anna Winge-Main. Studien gir dermed ikke svar på hvordan effekten står seg mot det som i dag er standardbehandlingen.

En annen utfordring er at dette er en kompleks behandling med en del bivirkninger. - Først må vi fjerne en svulst på 2-3 centimeter fra pasienten, trekke ut T-cellene og så dyrke og ekspandere disse immuncellene i 4-5 uker. Før tilbakeføring må pasienten ligge en uke på sykehus for å få kjemoterapi for å eradikere lymfecellene før pasientene infuseres med TIL-behandlingen, sier hun.

Prisen for behandlingen er etter det HealthTalk erfarer om lag 700 000 kroner per pasient. Det inkluderer samtlige kostnader, herunder produksjon og innleggelse. John Hanen sier til HealthTalk at planen er å selge legemidlet til kostpris pluss et lite påslag.

Powered by Labrador CMS