Ny type celleterapi utsetter tilbakefall og død for pasienter med avansert føflekkreft

(Paris/ESMO) For første gang dokumenterer en fase 3-studie at celleterapi forbedrer progresjonsfri overlevelse for pasienter med metastatisk melanom. - Den forskerinitierte studien gir håp om bedre behandling og potensiell kurasjon for pasienter med et bredt spekter av metastatiske solide svulster.

Publisert Sist oppdatert

Det forteller studiens hovedforfatter John Haanen fra Netherlands Cancer Institute i Amsterdam til HealthTalk.

En studie som i dag ble presentert på den Europeiske kreftkongressen ESMO har vakt oppsikt: En helt ny behandlingsstrategi med personlig tilpasset celleterapi forbedrer progresjonsfri overlevelse betydelig sammenlignet med standard immunterapi hos pasienter med avansert melanom. De fleste pasientene i studien hadde hatt tilbakefall etter å ha blitt behandlet med sjekkpunkthemmere i første linje.

Celleterapi mot solide kreftsvulster

Studien som går under navnet 3 M14TIL-studien og er den første randomiserte studien som dokumenterer at celleterapi forbedrer resultatene hos pasienter med solide kreftformer. Studien ble utført på pasienter med langtkommen melanom og slår fast:

  • Pasienter randomisert til behandling med tumorinfiltrerende lymfocytter (TIL) oppnådde 50 prosent reduksjon i sykdomsprogresjon eller død (PSF) sammenlignet med standardbehandling

Studien gir håp om bedre behandling og potensiell kurasjon for pasienter med et bredt spekter av metastatiske solide svulster.

- Denne studien viser for første gang i en randomisert, kontrollert studie at celleterapi kan være effektiv og fordelaktig for pasienter med solide kreftformer, sier John Haanen.

Absolutt praksisendrende

- For pasienter med melanom ser vi en 50 prosent reduksjon i risikoen for progresjon av sykdommen eller å dø av sykdommen, noe som absolutt er praksisendrende. Dette er første gang en TIL-basert tilnærming har blitt sammenlignet direkte med standardbehandling, i dette tilfellet immunterapien ipilimumab (Yervoy). Så vi er nå i stand til å posisjonere TIL-behandling mye bedre i behandlingslandskapet for pasienter med metastatisk melanom, sa Haanen på en pressekonferanse i dag.

Lymfocytter, eller hvite blodceller, er en viktig del av immunsystemet som hjelper kroppen med å bekjempe infeksjoner eller eliminere syke celler. Lymfocytter, som består av T-celler og B-celler, patruljerer hele tiden kroppen for å identifisere celler som ikke burde være til stede, inkludert kreft.

Studiens hovedforfatter John Haanen fra Netherlands Cancer Institute i Amsterdam

Når kreft vokser, gjenkjenner lymfocytter disse cellene som unormale og trenger inn i svulsten. Dette er de tumorinfiltrerende lymfocyttene, eller TIL-er.

Behandlingen innebærer kort fortalt å ta en liten prøve fra en pasients resekerte svulst, dyrke immun T-celler fra svulsten i laboratoriet og deretter tilføre den personlig tilpassede TIL-terapien tilbake til pasienten etter kjemoterapi. TIL-er gjenkjenner tumorceller som unormale, penetrerer dem og jobber deretter for å drepe dem.

TIL er i likhet med CAR-T en celleterapi, men innebærer ikke nødvendigvis en genetisk endring av immuncellene.

Du kan lese mer om TIL-behandlingen på hjemmesiden til MD Anderson Cancer Center.

Ekstraordinær behandlingsstrategi

- TIL-terapi er en ekstraordinær behandlingsstrategi, forteller George Coukos på universitetssykehuset i Lausanne. Han har ikke vært involvert i studien.

- TIL er et nytt paradigme for behandling av kreft, og som disse resultatene tydelig viser, er det effektivt og gjennomførbart i stor skala. Funnene vekker håp om behandling og potensiell kur av metastatiske solide svulster, sier han..

Fase 3 M14TIL studien randomiserte 168 pasienter med ikke-opererbart stadium IIIC-IV melanom til immunterapi med anti-CTLA-4 antistoffet ipilimumab eller til TIL-behandling. De fleste pasientene hadde mislyktes tidligere anti-PD-1-behandling.

Resultater som rapporteres for første gang på ESMO-kongressen 2022 viste at pasienter behandlet med TIL-terapi hadde signifikant lengre median progresjonsfri overlevelse (PSF) på 7,2 måneder sammenlignet med 3,1 måneder hos de som fikk ipilimumab. Den totale responsraten på TIL-er var 49 % mot 21 % for ipilimumab; median totaloverlevelse var 25,8 måneder mot 18,9 måneder.

Pasientene følges fortsatt opp for analyse av totaloverlevelse (OS).

De fleste hadde fått tilbakefall etter anti-PD-1-behandling

Behandlingsmuligheter for pasienter med metastatisk melanom har endret seg betydelig de siste 10 årene med utviklingen av sjekkpunkthemmere, inkludert PD-1-hemmere nivolumab (Opdivo) og pembrolizumab (Keytruda) og CTLA-4-hemmeren ipilimumab (Yervoy).

Disse legemidlene frigjør en naturlig bremse på immunsystemet slik at kroppens egne immunceller kan gjenkjenne og angripe tumorceller. - De har en veldig god sikkerhetsprofil og ganske høy effekt og gis nå ofte som førstelinjebehandling. Men hvis pasienter mislykkes med førstelinjebehandlinger, blir alternativene svært begrensede, spesielt for pasienter som mislykkes med anti-PD-1-medisiner (Opdivo og Keytruda) , så det er et reelt udekket behov, sier Haanen.

George Coukos fra universitetssykehuset i Lausanne.

Han legger til: - I vår studie hadde 89 % av pasientene mislyktes med anti-PD-1-behandling. De resterende pasientene ble med i studien før anti-PD-1-behandlinger ble godkjent.

Overvinne kreftens fluktmekanismer

Hanen snakket om den mulige mekanismen som gjør TIL-terapi effektiv hos pasienter som har mislyktes med anti-PD-1-behandling, og sier:

- Vi tror at mekanismen for resistens mot anti-PD-1-behandling hovedsakelig skyldes tumormikromiljøet. Så når vi tar disse cellene ut av deres naturlige miljø, reaktiverer dem i laboratoriet, gror dem til svært store antall og gir dem tilbake til pasientene, kan vi overvinne noen av fluktmekanismene. Og det er det vi ser – ellers ville ikke TIL-ere fungert i denne settingen, sier han.

Bivirkninger er godt håndterbare

Selv om bivirkninger av grad 3 eller høyere oppsto hos alle pasienter behandlet med TIL-behandling og 57 % av de som ble randomisert til ipilimumab, understreker Haanen: - Bivirkningene er godt håndterbare og de fleste går over når pasientene forlater sykehuset etter TIL-behandlingen.

Han la også til at de fleste bivirkningene er relatert til de andre terapiene, inkludert kjemoterapi og interleukin-2, som pasienter får som en del av TIL-behandlingen.

Når det gjelder effekten av TIL-terapi konkluderte Haanen:

- TIL har potensiale til å være til nytte for pasienter med et bredt spekter av solide svulster, og forsøk pågår for tiden i mange krefttyper, inkludert lunge-, livmorhals- og hode- og nakkekreft.

Haanen forklarte at studien ble drevet av akademikere i Nederland og Danmark, uten industriinvolvering. Forskerne jobber nå med å få EMA-godkjenning for TIL-behandlingen deres for å prøve å sikre at den "forblir rimelig og fri for kommersielt press", som han uttrykker det.

- Resultatene fra denne fase 3-studien kan potensielt føre til regulatorisk godkjenning som ville endre praksis, sa Coukos. - Det vil gjøre det mulig for land som vil vurdere denne veien å etablere sentre som kan levere TIL-terapi for pasienter og etablere dette som en potensiell andrelinjebehandling ved avansert melanom.

Powered by Labrador CMS