Legemidler og biotek

Dupixent har på rekordtid blitt godkjent av Beslutningsforum for behandling av alvorlig astma. -Vi er glade for at man har kommet til en rask og positiv beslutning for, sier Britt Moe Flatla som er daglig leder i Sanofi Norge. Illustrasjonsfoto: Istock

Ny behandling av alvorlig astma er nå godkjent

Dupixent har på rekordtid blitt godkjent av Beslutningsforum for behandling av alvorlig astma. Dupixent brukes når astmaen ikke er tilstrekkelig kontrollert med nåværende astmalegemidler, og bidrar til å forhindre alvorlige astmaanfall og forbedrer pusteevnen.

Publisert

Statens legemiddelverk anslår at 500 - 2000 pasienter med alvorlig astma kan ta i bruk Dupixent.

Dupixent er et innovativt biologisk legemiddel med flere indikasjoner som representerer gjennombrudd i pasientbehandlingen innenfor ulike terapiområder.

Nå håper Sanofi at den raske astma-godkjenningen av Dupixent også skal gjøre at Beslutningsforum endelig sier ja til at Dupixent kan tas i bruk for personer med atopisk eksem.

Lytt til podcasten: Sterk kritikk av regjeringens e-helsepolitikk

Innovativ behandling

Dupixent fikk markedsføringstillatelse for astma i juni og Beslutningsforum avgjorde den 18. november at Dupixent (dupilumab) kan innføres til voksne og ungdom som er 12 år og eldre som tillegg til vedlikeholdsbehandling av alvorlig astma.

- Vi er glad for at man har kommet til en rask og positiv beslutning for Dupixent for alvorlig astma, og håper denne innovative behandlingen kan bli til nytte for pasienter og lungeleger, sier Britt Moe Flatla som er daglig leder i Sanofi Norge.

Pasienter med alvorlig astma har ofte ukontrollerte, vedvarende symptomer til tross for optimalisert standard behandling. Symptomene omfatter hoste, piping og tetthet i brystet, tungpust eller surkling, med forverring om natten eller ved lett aktivitet og anstrengelse.

Dupixent er et humant monoklonalt antistoff som hindrer at de to proteinene IL-4 og IL-13, aktiverer Type 2-inflammasjon. I lungene vil høy grad av Type 2- inflammasjon kunne forårsake alvorlig astma. Denne typen inflammasjonsprosess karakteriseres hos astmapasienter av forhøyet nivå av eosinofile celler i blod, forhøyet nitrogenoksid i utpust (FeNO) eller at astmasymptomene er klinisk allergidrevet.

Pasientene med Type 2-inflammasjon har økt risiko for alvorlige astmaanfall (eksaserbasjoner) som kan resultere i legevaktbesøk og/eller sykehusinnleggelser.

Ennå ikke godkjent for atopisk eksem

Dupixent er et innovativt biologisk legemiddel med flere indikasjoner som representerer gjennombrudd i pasientbehandlingen innenfor flere terapiområder. Den første indikasjonen som Dupixent fikk var for alvorlig atopisk eksem hos voksne da det ble EMA-godkjent 28. september 2017). Men for denne indikasjonen har Beslutningsforum foreløpig ikke gitt klarsignal på at norske sykehus kan ta dette legemidlet i bruk.

Dupixent er den første målrettede, biologiske behandlingen mot atopisk eksem - en kronisk inflammatorisk hudsykdom preget av intenst kløende, rødt utslett som kan føre til betydelig nedsatt livskvalitet, søvnmangel, angst og depresjon. Sanofi Genzyme håper at den positive beslutningen og enigheten om betingelsene for Dupixent ved alvorlig astma, også vil bidra til en snarlig løsning for pasienter med alvorlig atopisk eksem.

Ved astma er Dupixent indisert hos «voksne og ungdom over 12 år som tillegg til vedlikeholdsbehandling av alvorlig astma med type 2-inflammasjon karakterisert ved forhøyede eosinofile celler i blod og/eller forhøyet FeNO, og som er utilstrekkelig kontrollert med høydose ICS i tillegg til et annet legemiddel for vedlikeholdsbehandling».

Dupixent er et innovativt biologisk legemiddel som representerer gjennombrudd i pasientbehandlingen innenfor flere terapiområder.. Nå har Beslutningsforum godkjent det for behandling av alvorlig astma

Dette er astma

Astma er en sykdom som kjennetegnes av betennelse i bronkiene. Betennelsen medfører periodevis sammentrekning av muskulaturen i bronkialveggen, hevelse (ødem) i bronkialslimhinnen og økt produksjon av slim. Alle disse faktorene bidrar til forsnevring av bronkiene, noe som fører til at personer med astma merker at det blir tungt å puste.Anslagsvis to til fire prosent av den voksne befolkningen og tre til elleve prosent av barna i Norge lider av astma. Det er holdepunkter for at forekomsten øker. Årsaken til denne økningen er ikke klarlagt. Milde former for astma hos barn forsvinner ofte før puberteten, men kan komme tilbake i voksen alder.

Kilde: Store medisinske leksikon

Dette er Sanofi

Sanofi er et globalt legemiddelselskap med mer enn 100 000 ansatte i over 100 land. I Sanofis innovasjonshistorie går mer enn 100 år tilbake i tid. Sanofi har sitt globale hovedkvarter i Paris, Frankrike. I Norge er kontoret lokalisert på Lysaker med omlag 80 ansatte. Selskapets utvikler legemidler innen følgende sykdomsområder:

  • Diabetes
  • Hjerte- og karsykdommer
  • Sjeldne sykdommer innen blodsykdommer, multippel sklerose, onkologi og immunolog
  • Vaksiner
Powered by Labrador CMS