Sterk kritikk av regjeringens e-helsepolitikk

Helseteknologi,   Politikk
Tarje Bjørgum under podcast med HealthTalk.
En samlet opposisjon på Stortinget er svært kritisk til Helsenæringsmeldingen. AP, SP og SV etterlyser konkrete tiltak og gir regjeringen og Direktoratet for e-helse kritikk for at norske e-helsebedrifter ikke slipper til som leverandører til det offentlige. Nå går Tarje Bjørgum i Abelia enda lengre i kritikken og sier at regjeringen er i ferd med å strupe e-helsemarkedet.