mobile-very-top
desktop-very-top
Tarje Bjørgum under podcast med HealthTalk.

Helseteknologi,   Politikk

Sterk kritikk av regjeringens e-helsepolitikk

En samlet opposisjon på Stortinget er svært kritisk til Helsenæringsmeldingen. AP, SP og SV etterlyser konkrete tiltak og gir regjeringen og Direktoratet for e-helse kritikk for at norske e-helsebedrifter ikke slipper til som leverandører til det offentlige. Nå går Tarje Bjørgum i Abelia enda lengre i kritikken og sier at regjeringen er i ferd med å strupe e-helsemarkedet.
mobile-very-top
desktop-very-top