Legemidler og biotek

Vil ha fritt behandlingsvalg i primærhelsetjenesten