Vil ha fritt behandlingsvalg i primærhelsetjenesten

Legemidler og biotek