Ali Areffard og Åslaug Helland under podcast på Onkologisk Forum i Tromsø.

Legemidler og biotek,   Kliniske studier

Syvmilsteg innen lungekreftbehandlingen - men fremdeles langt fram

- De fleste pasienter med ikke-småcellet lungekreft får i dag behandling med immunterapi. Men det er ikke alle som har effekt av behandlingen. Vi forstår i dag ikke helt hvorfor noen pasienter har langvarig og svært god effekt av immunterapi og andre ikke, men forskningen bringer oss stadig nærmere et svar.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)