HT Live

Syvmilsteg innen lungekreftbehandlingen - men fremdeles langt fram

Legemidler og biotek,   Kliniske studier
Ali Areffard og Åslaug Helland under podcast på Onkologisk Forum i Tromsø.
- De fleste pasienter med ikke-småcellet lungekreft får i dag behandling med immunterapi. Men det er ikke alle som har effekt av behandlingen. Vi forstår i dag ikke helt hvorfor noen pasienter har langvarig og svært god effekt av immunterapi og andre ikke, men forskningen bringer oss stadig nærmere et svar.