- Pasientene som fikk justert dose med det biologiske legemiddelet infliximab i henhold til blodnivået, opplevde mindre sykdomsoppbluss, sier Guro Løvik Goll (f.v.) og prosjektleder Silje Watterdal Syversen (begge overleger og forskere ved Diakonhjemmet sykehus) og Kristin Kaasen Jørgensen (overlege og forsker ved gastromedisinsk avdeling AHUS. Professor Espen A. Haavardsholm (overlege og leder for forskning og innovasjon ved Diakonhjemmet sykehus) er nasjonal hovedutprøver. Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet sykehus

Legemidler og biotek,   Kliniske studier

Norsk studie: Persontilpasset behandling med biologisk legemiddel gir bedre sykdomskontroll av kroniske betennelsessykdommer i ledd, tarm og hud

Justering av medisindoser basert på konsentrasjon av legemiddel i blodet gir bedre effekt i behandlingen av kroniske betennelsessykdommer enn standard dosering. Det slås fast i norsk studie som nå er publisert i det prestisjetunge medisinske tidsskriftet JAMA. Hele 20 sykehus rundt om i landet har deltatt i studien.