Det antivirale legemidlet Remdesivir fra Gilead Sciences klarte ikke å gjøre pasientene med Covid-19 raskere friske eller å forhindre dem i å dø, ifølge resultater fra en studie utført i Kina. Gilead sier imidlertid at dataene antyder en "potensiale"

Coronaviruset

Remdesivir feilet i klinisk studie - viste ingen effekt mot coronaviruset

Nye data om Gileads Remdesivir som ble publisert ved et uhell, viser ingen effekt for coronaviruspasienter. Men selskapet har fremdeles troen.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)