Det antivirale legemidlet Remdesivir fra Gilead Sciences klarte ikke å gjøre pasientene med Covid-19 raskere friske eller å forhindre dem i å dø, ifølge resultater fra en studie utført i Kina. Gilead sier imidlertid at dataene antyder en "potensiale"

Coronaviruset

Remdesivir feilet i klinisk studie - viste ingen effekt mot coronaviruset

Nye data om Gileads Remdesivir som ble publisert ved et uhell, viser ingen effekt for coronaviruspasienter. Men selskapet har fremdeles troen.