Remdesivir testes nå ut på mange sykehus i verden. I Chicago deltok 125 pasienter i studien. 113 av dem var alvorlig syke av coronaviruset. Pasientene fikk daglig infusjon med Remdesivir og de fleste kunne skrives ut innen en uke og kun to døde.

Legemidler og biotek,   Coronaviruset

Covid-19 pasienter blir raskt bedre med ebolamedisinen Remdesivir. Testes nå i Norge

Foreløpige data fra en kliniske studie viser at alvorlig syke Covid 19-pasienter som behandles med Gilead Sciences sin antivirale medisin Remdesivir ble raskt bedre. Pasientene som ble behandlet på Universitetssykehuset i Chicago opplevde en rask forbedring av symptomer som feber og luftveissymptomer og kunne utskrives fra sykehuset på under en uke. Nå testes Remdesivir også i Norge.