Psoriasis: UCBs bimekizumab bedre enn Stelara i fase 3-studie

Legemidler og biotek
Pasienter med psoriasis som fikk behandling med bimekizumab fikk signifikant hudtilheling ved uke 16, rask respons etter én dose og varighet av respons på opptil 1 år. Bimekizumab er mer effektiv enn Stelara, viser nye fase 3-data.
UCB har nå kommet med fase 3-data om sitt psoriasislegemiddel bimekizumab. En studie viser at 59 prosent av voksne med moderat til alvorlig plakkpsoriasis oppnådde symptomfri hud - PASI 100 - etter 16 ukers behandling. 85 prosent av forsøkspersonene oppnådde PASI 90 eller bedre.