EU-kommisjonen har godkjent Evrysdi for behandling av spinal muskelatrofi (SMA) hos pasienter fra 2 måneders alder. SMA er en alvorlig genetisk nevromuskulær sykdom , og 7 norske barn fødes i gjennomsnitt hvert år med denne sykdommen. Illustrasjonsfoto: GettyImages

Legemidler og biotek

Oral behandling av spinal muskelatrofi er godkjent i Norge

EU-kommisjonen har godkjent Evrysdi (risdiplam) for behandling av spinal muskelatrofi (SMA) hos pasienter fra 2 måneders alder. Legemidlet administreres som hjemmebehandling i flytende form via munnen eller i ernæringssonde.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil