FDA har godkjent CAR-T behandlingen Breyanzi mot diffust storcellet B-celle lymfom. Dette er en svært agressiv kreft med dårlig prognose. Bildet viser T-celler som angriper og ødelegger en kreftcelle. Sloan Kettering Hospital

Legemidler og biotek

USA godkjenner ny CAR-T til behandling av lymfom

FDA godkjente ​​fredag Breyanzi (lisocabtagene maraleucel), en CAR-T celleterapi for å behandle pasienter med diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) som tidligere har mottatt to tidligere behandlinger med systemisk terapi. Breyanzi er utviklet av Bristol Myers Squibb.