FDA har godkjent immunterapien Keytruda for behandling av pasienter med melanom i tidlig stadium for å forhindre at sykdommen kommer tilbake etter operasjonen. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

USA godkjenner Keytruda for adjuvant behandling av melanom i stadium II B/C

FDA har godkjent immunterapien Keytruda for behandling av pasienter med melanom i stadium II B/C for å forhindre at sykdommen kommer tilbake etter operasjonen.