ASH 2021
Celler høstet fra kreftpasienter blir genetisk endret for å bekjempe kreft ved et Gilead-laboratorium. Foto: Gilead

Legemidler og biotek

ASH 2021: To studier viser at celleterapi kan bli den nye standardbehandlingen av lymfompasienter i 2.-linje

ASH er i gang, og både Gilead og Bristol Myers Squibb setter tonen med å gå ut med potensielt praksisendrende studier. De viser at deres CAR-T legemidler - Yescarta og Breyanzi - øker overlevelsen betydelig hos pasienter med storcellet B-celle lymfom (LBCL) som har fått tilbakefall etter førstelinjebehandling.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)